Začali jsme hezky zvolna, žádali jsme po žácích jediné odpoledne, kdy se změní na kulturní publikum, které povzbudí spolužáky postupující z kol třídních. Ta proběhla o den dříve a rozhodování se chopili všichni, takže každá třída hodnotila, kdo předvedl v jejich kolektivu odpovídající výkon.

Ve čtvrtek 23. 3. už přišlo očekávané klání, kde jsme vybírali napříč šestou až osmou třídou. V porotě zasedli Rudolf Svatý, Jana Hásnedlová a Eva Raková, žáky zde zastupovali Jiří Dytrt a Kateřina Záleská. Postupně se představilo patnáct recitujících, kteří statečně bojovali s trémou, tvářemi spolužáků v publiku a vlastní pamětí.

Zkusili jsme si práci s textem, trénování paměti, veřejný projev. Dnes, kdy kde kdo zatracuje memorování, kdy kde kdo spoléhá na to, že internet, ochotný poskytovatel všemožných informací, s námi běhá v kapse, zapomínáme na to, že lidstvo ještě nenašlo nic, co by spolehlivěji chránilo před krněním mozkových buněk, než jejich pravidelné „obtěžování". Žáci se sice na tuto prevenci tvářili rozpačitě, ale vesměs ochotně do toho s námi šli.

Nevzbouřili se ani po konstatování paní ředitelky, že prevenci je třeba vykonávat pravidelně, nejlépe každoročně.

A jak to všechno dopadlo?

1. místo s básní Františka Halase Jak hrdlička přišla k pásku obsadil Jonáš Bušák (7. roč.)

2. místo patří Monice Morávkové (7. roč.), která s citem přednesla text Jiřího Grossmanna Máma

3. místo a velké uznání získal Ondřej Vítek (8. roč.) za úryvek z balady Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena

Udělili jsme i Zvláštní uznání poroty. Martinu Langrovi (6. roč.) za pěknou prezentaci básně Jaroslava Seiferta Chlapec a hvězdy a Jitce Sommernitzové (7. roč.) za odvahu a píli, kterou věnovala textu Máje Karla Hynka Máchy, a za zdařilý přednes.

Mimo soutěž se představili žáci devátého ročníku, kteří si připravili loutkové představení pohádky Zlatý kolovrat zveršované Karlem Jaromírem Erbenem ve sbírce Kytice. Za neocenitelné pomoci paní Dáši Fialové absolvovali dvě tři zkoušky a vysekli krásné představení.

Tak jak napřesrok?

Hana Prachařová