VRACLAV– „Mikroregion Vysokomýtsko“ projednal ve čtvrtek na valné hromadě ve Vraclavi mimo jiné spolupráci s „Mikroregionem Košumbersko“ v souvislosti s předpokládaným zapojením do projektu LEADER. Přítomní odhlasovali založení „místní akční skupiny Košumbersko – Vysokomýtsko“ jako obecně prospěšné společnosti, jež bude mít sídlo na vysokomýtském městském úřadu.

Pro zvelebení sídel

„Debatovalo se o zakládání této skupiny, starostové poukazovali na příliš velkou administrativu kolem. Nakonec jsme se však shodli na tom, že kdo nic nedělá, nic ani nedostane, takže musíme spoustu administrativních záležitostí prostě překousnout. Další jednání, již přípravné, o skupině bude na programu 17. dubna. V 15 hodin bude schůzka s dalšími zájemci z řad veřejnosti a podnikatelské sféry o práci a aktivity ve skupině. O hodinu později pak začne pracovní jednání, právník pojedná o tom, jak společnost prakticky založit,“ seznámil s některými detaily předseda mikroregionu František Jiraský.

Vznik skupiny považuje mikroregion za základnu, na níž začne stavět aktivity, aby získal spolu s Košumberskem potřebné evropské finanční prostředky. Hodily by se pochopitelně v oblasti na spoustu akcí, jež by zvelebily mnohá sídla. „Kvůli strategii musíme vypracovat přehled naší činnosti, bude toho ale podstatně více. Případný příspěvek čtyři koruny za každého obyvatele trvale žijícího v každém sídle na činnost musí schválit zastupitelstva obcí a měst,“ podotkl ještě k rozjezdu František Jiraský.

Dostane se na vsi?

Starostové si odnesli z jednání nejrůznější postřehy a názory. „Dotační tituly se stávají stále více nepřehlednými, takže máme obavy, zda něco dojde také do menších vesnic. Čím více je titulů, tím je to možná horší. Připravovaná skupina musí splnit určité regule, to je samozřejmé, dotkne se nás ale také předpokládaný příspěvek, přece jenom to budou další peníze od obce navíc,“ hodnotil dojmy ze zasedání starosta Tisové Vojtěch Eliáš.