Sedmdesát jedna let. Tolik roků je rozdíl mezi nejstarším kandidátem a těmi nejmladšími, kteří se budou v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny ucházet o hlasy voličů v Pardubickém kraji.

Nejstaršímu kandidátovi Jiřímu Plchovi z Hartmanic na Svitavsku je 92 let a kandiduje za hnutí Referendum o Evropské unii. Věkový rekord ale drží jen v našem regionu, nejstarším kandidátem v republice je 94letá důchodkyně.

Nejmladších jedenadvacetiletých kandidátů se na listinách v Pardubickém kraji objevilo celkem sedm. „Průměrný věk kandidátů v kraji je 46,57 let a je pátým nejvyšším v mezikrajském srovnání,“ uvedla Hedvika Fialová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích, který zajímavá čísla týkající se nadcházejících voleb zveřejnil.

Nejvíce kandidátů za posledních 15 let

Letos bude v říjnových sněmovních volbách bojovat o přízeň voličů v kraji rekordní počet kandidátů – 407 – na kandidátkách taktéž rekordního počtu 24 stran a hnutí. Přitom za posledních 15 let se počet kandidátů nevyhoupl přes 340 a počet kandidátních listin přes 21.

Celkem 19 stran a hnutí využilo maximální počet míst na kandidátce, který je v Pardubickém kraji stanoven na 19.

Nejméně kandidátů, a to pouhé dva, má na své listině strana Radostné Česko, oba dávají dohromady nejmladší věkový průměr ze všech kandidátek v kraji – 25,5 roku. Na opačné straně se, co se týče věku, ocitají kandidáti Strany práv občanů, jejichž průměrný věk je přes 55 let.

Neodmítli žádnou listinu ani kandidáta

„Z celkového počtu 407 kandidátů v kraji je 114 žen,“ přiblížila Hedvika Fialová. Ženy zaujímají v kraji 28 procent míst na kandidátkách, což je lehce pod republikovým průměrem. Nejvyšší podíl žen má na své listině strana Rozumní, nejméně, krom ryze mužské „minikandidátky“ Radostného Česka, komunisté a Sportovci.

Letos byly přijaty a zaregistrovány v Pardubickém kraji všechny kandidátní listiny, které strany a hnutí předložily. „Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny či o škrtnutí kandidáta,“ uvedl Cyril Štangl z oddělení vnitřních věcí krajského úřadu.   (pro, jpr)

Volby do Poslanecké sněmovny se na základě rozhodnutí prezidenta republiky budou konat 20. a 21. října 2017. Zaregistrováno bylo v republice 31 stran a hnutí, nejvíce v dosavadní historii parlamentních voleb. Kandidátů je více než 7,5 tisíce. To je zhruba o 1,5 tisíce více než v roce 2013, kdy se konaly mimořádné sněmovní volby, a o 2,5 tisíce více než v roce 2010, kdy se uskutečnily poslední řádné sněmovní volby. Seznamy kandidátů jsou zveřejněny na serveru www.volby.cz, kde jsou k dispozici také statistické přehledy o počtech kandidujících podle krajů, věku, pohlaví nebo politické příslušnosti.