Štafeta k radnici
Neznáte některé lídry politických stran a uskupení? Mnohé o nich prozradí seriál Deníku Štafeta k radnici. Lídrům v Ústí nad Orlicí pokládáme dvanáct stejných otázek. Dozvíte se, jaké mají vzory, jak snášejí kritiku, ale také kde se oblékají. Dnes představujeme posledního z lídrů kandidátek registrovaných v Ústí, štafetu připravujeme i pro Českou Třebovou.

Posledním ústeckým kandidátem, který se představí ve Štafetě k radnici, je MUDr. WESSELIN TOPPISCH, lídr kandidátky strany Suverenita Jany Bobošíkové. Od roku 1972 je lékařem chirurgického oddělení Orlickoústecké nemocnice. Narodil se v roce 1944. Od dětství žil na Moravě ve Šternberku u Olomouce. Medicínu studoval v Olomouci. Je nestraník. Byl v zastupitelstvu města za ČSSD. Je členem výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR za Pardubický kraj, je také předsedou základní organizace tohoto svazu v nemocnici.

Kterou část města máte nejraději?
Náměstí.

Kterou nebo které budovy byste rád zbořil, kdybyste nemusel brát ohledy?
Nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?
Čas v této funkci není určen předem a neřídí se pracovní dobou zaměstnance, ale aktuální potřebou.

Kolik hodin týdně chcete vyhradit pro vaši rodinu?
Zbytek času je pro ostatní realizaci v soukromém životě.

Koho pozvete do úřadu jako prvního, až se stanete starostou?
Kdyby, tak prvního občana, který navštíví úřad za účelem vyřízení své záležitosti.

Jak snášíte kritiku?
Jako každý jiný a pokud je konstruktivní a objektivní, je to přínosem.

Máte osobní vzory? Koho?
Zmizely s koncem puberty.

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?
Nepřemýšlel jsem o tom.

Kterou knihu, co jste četl v posledním půlroce, byste nám doporučil?
Milan Zelený: Neučte se z vlastních chyb .

Kde si kupujete oblečení?
Šiji u pana Macha a koupím tam, kde se mi kus oblečení líbí.

Kam chodíte ve vašem městě nejraději na jídlo?

Do vzniku akciovky jsem chodil do závodní jídelny. Žena dobře vaří. Takže příležitostně při různých sezeních v různých zařízeních od Andrláku nahoře až v Unu dole.

Co vám chybí ke štěstí?
Toho času mi nic nechybí. Je to čistě subjektivní prožitek a každý je tvůrcem svého štěstí.