Štafeta k radnici
Neznáte některé lídry politických stran a uskupení? Mnohé o nich prozradí nový seriál Deníku Štafeta k radnici, který dnes startuje. Všem lídrům v Ústí nad Orlicí postupně položíme dvanáct stejných otázek. Dozvíte se, jaké mají vzory, jak snášejí kritiku, ale také kde se oblékají. Úkolem každého z oslovených bude připojit třináctou otázku, tu bude směřovat na dalšího kandidáta.

Dalším kandidátem, který o sobě  ledasco prozradí, je doc. Ing. VÁCLAV KLIČKA, CSc., Ph.D., lídr kandidátky KDU–ČSL. Je mu 64 let, narodil se v Ústí nad Orlicí.
V současné době podniká v oboru poradenství, působí externě na Technické univerzitě v Liberci a je zapojen do národních projektů průmyslu a školství. Je zástupcem v řídicí skupině evropského projektu ManuFuture, zaměřeného na podporu zaměstnanosti. Profesní dráhu začínal jako strojní zámečník v textilce Perla. Studium při zaměstnání na VŠST v Liberci zakončil externí vědeckou aspiranturou. Po roce 1990 byl jmenován generálním ředitelem státního podniku Elitex, který po privatizaci švýcarským koncernem Rieter úspěšně řídil až do roku 2008. Ve stejné době obhájil doktorát a habilitoval se na docenta v oboru materiálového inženýrství. Za odbornou práci, kterou přispěl k prezentaci města, obdržel Cenu města za rok 2005.

Kterou část města máte nejraději?
Nechci znít populisticky a říci, že mám nejraději celé město. Pro mne je to skutečně otázka citu, a proto jmenuji prostor mezi třemi dominantami: náměstím, chrámem Nanebevzetí Panny Marie a okolím Roškotova divadla, které vytváří ducha našeho města.

Kterou nebo které budovy byste rád zbořil, kdybyste nemusel brát ohledy?

V Ústí se intenzivně bouralo v době, kdy bylo okresním městem. Zmizely tak měšťanské domy, zajímavé fasády a mnoho zeleně. Někdy však bez menších zásahů stavět nové věci nejdou. Bořit není můj styl.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?

Práci starosty nelze měřit jen pracovní dobou. Je to služba, a v té musí být člověk stále k dispozici.

Kolik hodin týdně chcete vyhradit pro vaši rodinu?

Rodina je také součástí města. Obě služby jdou dobře sladit dohromady.

Koho pozvete do úřadu jako prvního, až se stanete starostou?

Starosta by měl mít otevřené dveře pro všechny občany bez rozdílu. Novému starostovi bych doporučil, aby si jako první pozval na radnici zkušenou auditorskou firmu a udělal si čistý stůl.

Jak snášíte kritiku?

Záleží na tom, kdo ji říká a jak ji říká. Jsem si vědom, že nikdo z nás není dokonalý. Jiná věc je kritické myšlení, o jiných názorech velmi přemýšlím.

Máte osobní vzory? Koho?

Nejvíce mne vždy oslovili lidé z mého okolí, kteří pro mne byli čitelní, jak po stránce osobní, tak profesní.

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?
Z politiků jsem nejblíže poznal Josefa Luxe, a to ještě před tím, než se politikem stal. Obdivuji především jeho přístup k řešení složitých situací, vytrvalost v prosazování vzájemné solidarity mezi lidmi bez rozdílu a integritu v jeho osobním životě.

Kterou knihu, co jste četl v posledním půlroce, byste nám doporučil?

V souvislosti s volbami bych hlavně těm, kdo chtějí veřejně působit, doporučil knihu Moc slova od prof. Lubomíra Mlčocha, ke které se stále vracím. Je v ní mnoho inspirací k znovunalezení hodnot, které jsou v současné společnosti v krizi.

Kde si kupujete oblečení?

Mám svoje dodavatele, kteří touto cestou nepotřebují udělat reklamu.

Kam chodíte ve vašem městě nejraději na jídlo?

S manželkou chodíme střídavě na obědy jen do nekuřáckých restaurací a jídelen.

Co vám chybí ke štěstí?

Jako občan bych se rád dočkal toho, že vedení radnice bude více přemýšlet také o alternativních názorech a město bude jednou uznávaným regionálním centrem se všemi předpoklady pro hodnotný život všech generací. Současná situace v Ústí nad Orlicí, z pohledu udržitelnosti vývoje, potřebuje vedle permanentního zlepšování infrastruktury a obslužnosti důležitých míst najít co nejdříve nové partnery a investory k dořešení uzlových bodů ve městě, kterými jsou centrum města a nádraží. Chybí mi snaha radnice dlouhodobě se napojit na odborná vzdělávací centra a vytvořit prostředí pro dynamičtější vývoj směrem k tvorbě pracovních míst na všech úrovních podnikání.

Nyní můžete sám položit otázku dalšímu kandidátovi…

Děkuji za tuto možnost, kterou nevyužiji.