Štafeta k radnici
Neznáte některé lídry politických stran a uskupení? Mnohé o nich prozradí nový seriál Deníku Štafeta k radnici, který dnes startuje. Všem lídrům v Ústí nad Orlicí postupně položíme dvanáct stejných otázek. Dozvíte se, jaké mají vzory, jak snášejí kritiku, ale také kde se oblékají. Úkolem každého z oslovených bude připojit třináctou otázku, tu bude směřovat na dalšího kandidáta.

Dalším kandidátem, který o sobě ledasco prozradí, je RICHARD PEŠEK. Je mu 56 let a je lídrem ústecké kandidátky ODS. Je ženatý, má dvě děti a jednu vnučku. Devět let pracoval jako výtvarník a jevištní mistr Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí. V letech 1990 až 2006 působil jako osoba samostatně výdělečně činná, od roku 1999 do roku 2006 byl pedagogem na SŠUP v Ústí nad Orlicí. Zastupitelem Ústí nad Orlicí je od roku 2002, od roku 2006 je starostou.
S manželkou se dlouhodobě věnují humanitární pomoci postiženým, nemocným dětem a lidem zasaženým přírodními katastrofami.

Kterou část města máte nejraději?
Mám rád celé naše město. Proto jsme zavedli osadní výbory, abychom zajistili rovnoměrný rozvoj i v okrajových částech. Převedli jsme jim finanční prostředky, o kterých mohou rozhodovat sami. Skláním se před ústeckými patrioty, kteří dělají pro město svým srdcem něco navíc pro všechny ostatní. Nejraději se procházím po zahradě Hernychovy vily. Když přijedou přátelé, zavedu je samozřejmě ke Sporthotelu u Aquaparku, ukážu jim cyklostezky i tu Hernychovku, Malou scénu, areál v Cakli a začínající Kociánku. Moje děti, když byly malé, prožily dětství na sídlišti Štěpnice. A tak se procházíme rádi i po sídlišti, které tone v zeleni a svítí novými fasádami.

Kterou nebo které budovy byste rád zbořil, kdybyste nemusel brát ohledy?
Své žáky jsem učil – nebořit, ale rekonstruovat. Mám třeba radost z obnovy Malé scény, kde jsem navrhl prostor před vchodem jako „venkovní divadlo“ a jsem rád, že to funguje. Až koupíme Perlu, odstraníme několik starých, ale provizorních staveb a vznikne parkoviště ve středu města pro 150 aut.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?
Dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu po celý rok. (Američani mají pro tento přístup k práci zkratku : 24 – 7 – 12). Bez nadsázky: i když opustím budovu úřadu či zasedání, o věcech přemýšlím, lidé mě zastihnou kdykoliv na mobilu či na e-mailové poště, mluvím s nimi, při setkáních se známými a přáteli naslouchám jejich názorům o městu a pomáhám je přenášet do našich rozhodování. Ve funkci starosty nejsem První muž ve městě, ale První sluha, který musí být vždy k dispozici.

Kolik hodin týdně chcete vyhradit pro vaši rodinu?
Moje rodina mi ve funkci starosty velmi pomáhá, takže jsou na tom se mnou podobně. Kromě jednoleté vnučky.

Koho pozvete do úřadu jako prvního, až se stanete starostou?
Místostarosty a nejbližší kolegy, se kterými budeme spolupracovat, abych se s nimi poradil, jak pro město znovu sehnat co nejvíce peněz a investorů pro další rozvoj Ústí nad Orlicí. V období celosvětové krize jsme totiž sehnali za uplynulé čtyři roky pro naše město na dotacích miliardu Korun českých. Kdyby tomu tak nebylo, občané by snášeli krizi mnohem hůře a nezaměstnanost by byla mnohem vyšší a kupní síla mnohem nižší.

Jak snášíte kritiku?
Kritiku v rovině osobní vůbec neřeším. Kritiku týkající se města beru velmi vážně a pečlivě odděluji zrno od plev. Zrnem se do hloubky zabývám.

Máte osobní vzory? Koho?
Jan Pavel II. a Winston Churchill

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?

T. G. Masaryk a Jan Pavel II. Stále aktuální je Masarykův výrok : „Tož, demokracii bychom už měli, teď ještě sehnat nějaké ty demokraty!“

Kterou knihu, co jste četl v posledním půlroce, byste nám doporučil?
Vřele doporučuji „Zákon o obcích“. Obzvlášť o tom, že má starosta za úkol starat se o město „s péčí řádného hospodáře“. Nic není důležitější. Příkladně – nepřekračování rozpočtů našich investičních akcí a oprav je prioritou této koalice. Tím šetříme miliony.

Kde si kupujete oblečení?

O to se stará moje žena. Jsem nenáročný. A při zkoušení oblečení, jako většina chlapů, jsem pěkně protivný.

Kam chodíte ve vašem městě nejraději na jídlo?
Domů, ale je v Ústí dost podniků, kde si velmi pochutnám.

Co vám chybí ke štěstí?
Naše město, i přes probíhající krizi, velmi vzkvétá. Za čtyři roky se zásadním způsobem proměnilo do krásy. Je dostatek bytů, máme špičkovou síť cyklostezek, Sporthotel, nákupní centra od Tesca po Stop Shop, Malou scénu, Hernychovku, Kociánku. Mrzí mne konec práce v Perle a nezaměstnanost. Hledáme investory a samo město prostřednictvím Tepvosu, ale i ve svých investičních akcích, zaměstnává mnoho občanů. Žádná radnice nemůže direktivně nařídit firmám, aby vyráběly více zboží a zaměstnávaly více lidí. To určuje trh a ten měl teď problémy. My můžeme dělat to, co děláme, jednat úzce s Úřadem práce a rozvíjet investice ve městě a pomoci zaměstnávat lidi na těchto stavbách. Což činíme.

Otázka od Petra Votočka: Myslíte si, že celková suma vynaložená na Kociánku odpovídá užitné hodnotě? Proč se v místě neudělal raději park a ušetřené peníze se nedaly na podporu zaměstnanosti v našem městě? Měl by to být prvořadý úkol radnice.
Ke Kociánce a jejím nákladům:
Vzpomínáte si, jak Kociánka vypadala ještě před rokem? Rozdrcená dlažba, vyvrácené obrubníky, děravá vozovka, náletové odumírající dřeviny… Úprava tohoto prostoru byla velmi nutná, protože to byla ostuda města. Jenom základní úprava tohoto prostoru – vydláždění - by stála 17 milionů. Kociánka bude stát město necelých 20 milionů + úroky. Plus 37 milionů, které nám dala Evropská unie. Za 10 let by pořízení Kociánky stálo 120 milionů. Základní umělecká škola od Ing. arch. Karla Blanka stála cca 65 milionů. Jak mi vypočítal jeden místní projektant, dnes by stála cca 120 milionů. A je to jeden dům pro určitou specifickou klientelu, které si mimo jiné velmi vážím.

Kociánka bude, jako všechny takové prostory všude na světě, využívána všemi kategoriemi občanů. Tedy od mimin až po seniory.
Taková centrální klidová zóna ve městě byla obsažena v programech koaličních stran, které byly občany zvoleny v minulých komunálních volbách. Z toho důvodu byla jako priorita v Programovém prohlášení koalice. A to, co se občanům slíbí, musí se splnit. Hlasovalo pro ni 18 zastupitelů z přítomných 23. Vedení radnice má v náplni práce realizovat usnesení zastupitelstva města, což jsme, přes velký odpor několika málo zastupitelů, splnili. Udělali jsme svoji práci, za kterou jsme placeni.
Těch několik málo zastupitelů, co hlasovalo proti, však mělo za cíl, který prezentovali v novinách: aby město muselo vrátit dotaci a „uvést prostor Kociánky do původního (tedy zdevastovaného) stavu“. Připravili by tak město o zhruba 65 milionů.
Kdyby vyhráli své soudy a zároveň vyhráli volby, šli by na radnici s vlastním 65ti milionovým dluhem.

K zaměstnanosti:
Z peněz „ušetřených na Kociánce“ bychom jen velmi těžko mohli podporovat zaměstnanost. Otázkou je, jak chceme změřit užitnou hodnotu? Mírou zlepšení estetiky? Počtem lidí, kteří ji pochválí či odsoudí? Počtem lidí, kteří zde denně projdou? Ony velké stavby i v jiných městech byly obtížně přijímány, např. multifunkční centrum Fabrika ve Svitavách. Můžeme přemýšlet nad tím, jak lidem pobyt v Kociánce v budoucnu zpříjemnit a ptát se jich jak. U každého z nás to chce určitou míru trpělivosti. Zeleni trvá, než vzroste, lidem chvíli potrvá, než si najdou „to své“ místečko. Buďme trpěliví a já věřím, že tam lidem bude dobře. K zaměstnanosti: žádná radnice nemůže direktivně nařídit firmám, aby vyráběly více zboží a zaměstnávaly více lidí. To určuje trh a ten měl teď problémy. My můžeme dělat to, co děláme, jednat úzce s Úřadem práce a rozvíjet investice ve městě a pomoci zaměstnávat lidi na těchto stavbách. Což činíme. Její míra nás nenechává chladnými. Město velmi silně spolupracuje s Úřadem práce a prostřednictvím Tepvosu zaměstnává občany v systému „Veřejně prospěšných prací“. Recept na vaši otázku i ostatní města jen těžko nacházejí. V Ústí bylo práce dost (měli jsme tedy nižší nezaměstnanost), proto jsme dříve na peníze EU pro podporu podnikání nedosáhli jako jiná města, která měla vysokou nezaměstnanost. Vzpomeňte jenom na Bruntálsko, které mělo 20% nezaměstnaných, když my jsme měli 4%. Pochopitelně i nás, jako všechna města a obce na celém světě, zasáhla krize, kterou jsme nerozpoutali ani my v Čechách a dokonce ani v Evropě. Město za loňský rok přišlo na příjmech z důvodu krize o více jak 19 milionů Kč. Je však třeba překonat tuto krizi a my se snažíme pomocí kontaktů na ministerstvu průmyslu a obchodu přivést do města investory. Není to v této celosvětové krizi snadné, ale někteří investoři o nás vědí a rozhodují se. Byli jsme u vzniku našich nákupních středisek jako je Tesco a Stop-shop a aktivně jsme se tak podíleli na zaměstnanosti v těchto službách.

Ústí nad Orlicí i Tepvos je také samo dost velikým zaměstnavatelem a při svých investičních akcích dává práci mnohým svým občanům. K vyšší zaměstnanosti může pomoci především podnikatelská sféra. My proto organizujeme setkávání podnikatelů se zástupci města a vedoucími odborů městského úřadu, abychom se vzájemně informovali a poznávali. Shánění investorů do města bude jistě prvním bodem volebního programu každé strany v každém městě.

Prvořadým úkolem vedení radnice je vytvářet podmínky, kterými jsou například dobrý přivaděč z budoucí dálnice R 35, nový obchvat města pod letištěm či kvalitní nádraží, které nám opravdu chybí. Máme některé zasíťované pozemky pro podnikání a město dává práci stavebním firmám na svém majetku, na investičních akcích, na opravách. Kociánka zaměstnává pracovníky ústecké firmy A.B.V. a jejích subdodavatelů. V této době se dá konstatovat, že nejvíce bývalých nezaměstnaných našlo práci ve službách (prodavači v obchodních domech) a ve stavebnictví.

Je třeba říci, že žádné bývalé vedení doposud nepracovalo v takovéto celosvětové krizové situaci. Vedení města samo šetří, jezdíme v autech z minulých volebních období, nepotřebujeme nové počítače ani telefony a note-booky. A jednou ze zásadních změn oproti minulosti – NEPŘEKRAČUJEME ROZPOČTY INVESTIČNÍCH AKCÍ. Tím šetříme obrovské prostředky.

Nyní můžete sám položit otázku dalšímu kandidátovi…
Pošlu dále otázku pana Votočka, protože se jednoduše napíše, ale velmi složitě realizuje. Jak si představujete podporu zaměstnanosti v našem městě?