Seznam zaregistrovaných kandidátních listin Krajským úřadem Pardubického kraje pro volby do
zastupitelstva kraje konané dne 17.-18.10.2008

Krajskému úřadu Pardubického kraje byly v období od 1.-12.8.2008 podány kandidátní listiny
následujících politických stran, politických hnutí a koalic:

PŘINÁŠÍME I KOMPLETNÍ SEZNAM KANDIDÁTŮ ZA JEDNOTLIVÉ STRANY A HNUTÍ - ZDE

1. Česká strana sociálně demokratická
Program: 1. Šance na změnu, šance pro náš kraj. 2. Pardubický kraj je kraj velkých, doposud nevyužitých možností. Využijeme je. 3. Bez spolupráce s lidmi a respektu k nim nikdo nic nedokáže. ČSSD stojí na principech tří „S“: Svoboda, solidarita, spravedlnost.

2. Komunistická strana Čech a Moravy
Program: Společně pro budoucnost a Spojme se pro dobrou věc, jsou dvě základní motta. Prioritami jsou zajištění dostupnosti a kvality poskytované lékařské péče při zachování ústavního práva občanů na bezplatnou zdravotní péči, bezplatný přístup ke vzdělání a jeho orientace na potřeby praxe a regionu, tvorba a zachování pracovních příležitostí, urychlené řešení dopravní situace, která brání účinnější podpoře podnikání a řešení problémů nezaměstnanosti v odlehlejších místech kraje, včetně zajištění veřejných služeb pro obyvatelstvo.

3. Moravané
Program: Na základě práva moravského národa na sebeurčení usiluje strana Moravané o nezávislost Moravy obnovením zákonodárného Moravského parlamentu s působností na území Moravské katolické provincie.

4. Občanská demokratická strana
Program: „Slibujeme splnitelné.“ Cílem volebního programu je systematický a stálý rozvoj dopravy, zdravotnictví, školství a celoživotního vzdělávání, zemědělství a rozvoje venkova, bezpečnosti, životního prostředí, kultury a sociálních služeb v celém teritoriu kraje pro všechny občany kraje s maximálním využitím vlastních finančních zdrojů i zdrojů plynoucích z Evropské unie. Volební program ODS je velmi reálný a hlavně splnitelný a oproti politické konkurenci je v něm uvedeno jak jednotlivé programové teze ODS zabezpečí.

5. Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
Program: Doba planých slibů je pryč, je třeba žít v realitě. Myslíme na Vás, tedy i na sebe. Zkuste to s námi.

6. SDŽ – Strana důstojného života
Program: Chceme navázat na demokratické a kulturní tradice vycházející z naší historie, přispět k jejich rozvíjení, aby posláním politických sil bylo přispívat ke spokojenému životu lidí – to nás vede k zapojení do politické soutěže. Přispět ke znovuzavedení kulturnosti a slušnosti do politiky, usilovat o naplňování základního cíle, kterým je důstojný život člověka při spoluodpovědnosti každého jedince a jeho osobního přičinění.

7. Strana drobných živnostníků a podnikatelů
Program: Pokud bude ratifikována poslaneckou sněmovnou a senátem „Lisabonská smlouva“, vzdává se Česká republika svých pravomocí a rozhodovat bude Brusel – a tedy potom budeme v prvé řadě prosazovat: 1. snížení počtu členů parlamentu a zrušení senátu 2. snížení počtu ministerstev 3. zrušení příspěvků státu politickým stranám 4. omezit imunitu politika jen na politická rozhodnutí 5. snížení byrokracie a další

8. Strana zdravého rozumu
Program: Nade vše milujeme svou krásnou zem, proto nekradem a nelžem, pravda jednou zvítězí, ale musí se jí pomoci. Jedním z nejdůležitějších úkolů je záchrana sítě nemocnic a zdravotnických zařízení v kraji - nelze neprověřenými změnami rozkolísat systém zdravotní péče a znejistět tak pacienty i lékaře. V kraji je mnoho věcí k řešení, urychleně začít stavět R 35, o spalovně nechat hlasovat lidi v místním referendu atd.

9. Strana zelených
Program: Strana zelených chce dosáhnout zásadních zlepšení v silniční dopravě podporou výstavby silnice R35, důležitých obchvatů atd. Dále bránit výstavbě nového plavebního kanálu u Přelouče. Podporovat veřejnou dopravu. Usilovat o snížení dluhů kraje, zejména u nemocnic. Podpořit založení botanické zahrady v kraji.

10. Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! – ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI k volbám, ale – pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni – NEVOLIT žádnou parlamentní stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!!! – jenž žádá o volební podporu všechny české občany a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!!
Program: Je totožný s názvem

11. Demokracie
Program: Demokracie prosazuje skutečnou demokracii, totiž společenské zřízení využívající prvků přímé demokracie. Přímá demokracie bere vítr z plachet politické kriminalitě, korupci, informačnímu násilí, vykrádání daní a pojištění, překrucování pravd, vyvolávání strachu atp., neboť v přímé demokracii o věcech veřejných rozhoduje sama občanská veřejnost, elektronickou cestou, rychle, levně, kvalifikovaně, nestranně a demokraticky.

12. „Nezávislí starostové pro kraj“
Program: 1. Usilovat o změnu rozpočtového určení daní ve prospěch menších sídel. 2. Usilovat o zachování stávajících školských zařízení v obcích. 3. Podporovat údržbu a obnovu silnic II. a III. třídy. 4. Podporovat urychlené dokončení výstavby rychlostní komunikace R 35. 5. Usilovat o zavedení povinnosti správce komunikací všech tříd udržovat pozemky podél těchto komunikací i v intravilánech obcí .. a další

13. Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví
složení koalice:
• Dělnická strana (politická strana)
• Demokratická strana sociální spravedlnosti (politická strana)

Program: Jak už vyplývá z našeho názvu, především se zaměříme na oblast zdravotnictví a zrušení poplatků. Dále mezi stěžejní body našeho programu patří korupce, kriminalita, bezpečnost občanů a omezení přílivu imigrantů.

14. Koalice pro Pardubický kraj
složení koalice:
• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana)
• Nestraníci (politické hnutí)
• SNK Evropští demokraté (politická strana)

Program: Nejdůležitější pro občany Pardubického kraje je zabezpečení fungujícího zdravotnictví a kvalitní sociální péče. Na rozdíl od našich politických konkurentů nechceme jejich opětovné slučování v jednu gesci, která by mohla výrazně poškodit především výborně rozběhnuté sociální služby. Budeme prosazovat spolupráci sociální a zdravotnické oblasti, nicméně z hlediska rozpočtů a budoucího rozvoje, musí zůstat samostatné.

15. Konzervativní koalice
složení koalice:
• Konzervativní strana (politická strana)
• Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) (politická strana)
• Právo a Spravedlnost (politická strana)
• Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (politická strana)

Program: „Řádem ke svobodě“, obecnou programovou prioritou je tedy zabezpečení důsledné vymahatelnosti práva a uplatnění spravedlnosti všem stejným metrem. V Pardubickém kraji se chceme zaměřit na ozdravění zoufale zadluženého zdravotnictví, strádajícího neuváženou privatizací lukrativních oborů. Podpora individuální turistiky a agroturistiky.

16. S.O.S. pro kraj
složení koalice:
• Unie svobody – Demokratická unie (politická strana)
• Strana pro otevřenou společnost (politická strana)

Program: Největší bohatství kraje je v lidech - využijme ho ve prospěch jeho obyvatel. Chceme fungující zdravotnictví, podporu občanské společnosti, šetrnost k životnímu prostředí a otevřenou politiku, které jsou zárukou stability a rozvoje kraje.