K vidění budou bojové ukázky s historickou technikou, výzbrojí a výstrojí, statické i dynamické ukázky historické i současné vojenské techniky, technika Integrovaného záchranného systému, připraven bude i bohatý doplňkový program.