První společný víkend muzeí a památníků na Králicku je plánován na 23. až 24. dubna. Co je připraveno pro návštěvníky nového?

Dělostřelecká tvrz Bouda

Muzeum otevře během velikonočních prázdnin na čtyři dny. Do podzemí tvrze se budete moci vydat již v pátek a také v sobotu, neděli a na velikonoční pondělí (22. až 25. dubna). Vstupy jsou v těchto dnech plánovány v 11, 13 a 15 hodin. Návštěvníkům je doporučováno, aby nezapomněli na teplé oblečení, protože teplota v podzemí se pohybuje od 4,5° do 8° Celsia. Premiéru budou mít změny v některých expozicích, zejména exponáty v muničním skladu M1 pěch. prošly v zimním období údržbou a rekonstrukcí a během uvedeného víkendu se budou právě instalovat.
Zásadní bude ovšem premiéra nové elektrárny, která tvrz Boudu zásobuje energií. Díky významné finanční podpoře Pardubického kraje byla tato klíčová a pro provoz muzea nezbytná investice v zimním období připravena a během měsíce dubna ji odborná firma Phoenix-Zeppelin realizuje. Sezonu zahájí toto muzeum v sobotu 30. dubna. Od tohoto dne bude tvrz otevřena každý den včetně pondělků až do 30. září, s garantovanými vstupy v 11, 13 a 15 hodin.

Dělostřelecká tvrz Hůrka

Hůrka zůstává jediným pevnostním muzeem v rámci ČR s celoroční otevírací dobou. Tak tomu bude i v dubnu a květnu, kdy se na Hůrce rozeběhnou po ukončeném výběrovém řízení první práce na projektu revitalizace tvrze. Návštěvníky povrchu tvrze jistě potěší další pokrok v jeho úklidu – od skládek, odpadků a náletových dřevin. Zejména sruby K – S 10 a K – S 11 se očím milovníků čs. opevnění už dnes zjevují zcela novými pohledy. Ostražitost při pohybu na povrchu tvrze je však nezbytná stále, zdaleka ne všechen odpad – včetně kilometrů rezavého ostnatého drátu – se podařilo ve druhé vlně prací odklidit. Muzeum je otevřeno každý den mimo pondělků, vyhrazených pro objednané zájezdy.
Hůrka také na 7. a 8. května chystá „železniční víkend“ s ukázkami manipulace materiálu za pomoci vozidel úzkorozchodné železnice.

Vojenské muzeum Králíky

Návštěvníky přivítá expoziční hala novými instalacemi některých exponátů, posezením s videoprojekcí a dalšími úpravami areálu muzea, které jsou průběžně realizovány. V zimním období se také pracovalo na některých vybraných kusech vojenské techniky. Dobrovolníci z vojenského muzea věnovali péči například legendárnímu tanku T 34. Ten vyjede ke zkušebním jízdám po opravě 23. dubna v 11 hodin a bude s přestávkami v pohybu až do 15 hodin. Je to příležitost pro zájemce, kteří se alespoň na chvíli chtějí stát členem osádky tohoto stroje – svezení se bude možné.
V rámci prvního společného víkendu představí muzeum spojovací techniku v naší armádě. Návštěvníci budou moci nahlédnout „pod pokličku“ například do R-3A: pojízdné velitelské rádiové stanice, která byla určená jako bojové velitelské stanoviště velitele útvaru nebo štábu skupiny. Budou mít také možnost si prohlédnout interiér velitelského stanoviště OT-64/R2, které na podvozku obrněného kolového obojživelného transportéru OT-64 sloužilo pro zabezpečení velení v motostřeleckém praporu. Také si vyzkouší, jak se dorozumívalo v armádě bez mobilů.

K – S 5 „U potoka“

Je o pěchotní srub s nejdokončenější rekonstrukcí na Králicku. Přes zimní období členové KVH Kralka instalovali několik desítek těžkých železných rozsocháčů do obvodové překážky objektu, pracovalo se i v interiéru srubu, návštěvníci uvidí například nově osvětlenou filtrovnu. Ká pětka se zase o kousek přiblížila do podoby, ve které se nacházela na podzim roku 1938 a patří bezesporu mezi tři nejlépe rekonstruované pěchotní sruby v ČR.

K – S 14 „U cihelny“

Pěchotní srub má největší počet expozic na Králicku. Na návštěvníky čeká nová expozice v levé střelecké místnosti srubu a v prostoru šachty pro levý pancéřový zvon. Je věnována tématu čs. opevnění a najdou se v ní i unikátní informace z jeho historie. Děti jistě potěší pohled na modely několika desítek pěchotních srubů králického úseku těžkého opevnění, odborníky také možnost „sáhnout“ si na protibetonovou střelu Röchlig, zabořenou dodnes ve stěně uvnitř objektu.
Zimní období věnovali členové VHK Erika Brno také přípravě zcela mimořádného projektu – nové expozici mimo srub K – S 14. Jedná se o Památník obětem internace na Hoře Matky Boží v Králíkách.
Jeho otevření je plánováno na leden 2012 a vzniká ve spolupráci s provozovatelem kláštera, firmou JK Consulting Group a Kongregací Nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristy. Ojedinělou expozici pojednávající o internaci kněží, řeholníků a bohoslovců v letech 1951 – 1961 připravují dobrovolníci s odborníky Muzea K – S 14 po náročné předchozí přípravě a archivním výzkumu provedeném v roce 2009.
Návštěvníci Králické pevnostní oblasti tak budou moci zařadit mezi své cíle prohlídkou ojedinělého památníku na tomto významném poutním místě Pardubického kraje a seznámit se zde s dalším obdobím dějin Československa. Památník přiblíží nejen osudy osob internovaných v Králíkách, ale i činnost Státní bezpečnosti proti církevním osobám v 50. letech na Králicku a Žambersku. Záštitu nad na Památníkem převzal arcibiskup pražský Dominik Duka.

Muzeum Vysoký kámen

V pěchotním srubu K – S 25 „Na sedle“ návštěvníci zhodnotí výsledky dalších rekonstrukčních prací: rekonstruovanou vzduchotechniku v dolním patru objektu, pokročila i rekonstrukce ubikace, skladu paliva, spojovací chodby.

Vojenské muzeum Lichkov

Provozovateli muzea v pěchotních srubech K – S 32 „Na růžku“ a K – S 31 „U besídky“ se podařilo v zimním období instalovat první část těžkých železných rozsocháčů v části obvodové překážky.

Lehký objekt č. 25

Smutnou zprávou je, že provozovatel malého muzea v lehkém objektu a králický občan Marian Villím zemřel. O budoucnosti muzea se jedná.

Srub K – S 15 „U lípy“

Vznikající muzeum ukončilo svoji činnost. Jednou z příčin byla neutěšená situace v majetkoprávních otázkách spojených s opevněním, a to nejen na Králicku.

(tz, red)