„Za ocenění jsme rádi a velice si toho vážíme. Je to pro nás potěšení, ale zároveň i závazek, abychom na sobě dál pracovali," vyjádřil své pocity ředitel Pavel Vacek. „Myslím si, že je to nejobjektivnější způsob hodnocení školy, protože nejlépe školu posoudí právě její studenti. Současní zhodnotí úroveň studia, kvalitu vyučujících, vybavenost školy nebo možnost se prezentovat po dobu studia. Absolventi k tomuto přidají ještě zkušenosti s uplatněním v praxi," komentoval přínos a význam soutěže Pavel Vacek.
Jeho pohled sdílí i organizátoři projektu Střední roku, probíhající pod záštitou České studentské unie, kteří se domnívají, že o kvalitě školy vypoví průzkum mezi studenty prokazatelně více než například citace v tisku a odborných časopisech. Posouzení kvality školy na základě studentských žebříčků je i kritériem, podle kterého by se měli řídit budoucí studenti středních škol, nyní žáci škol základních. Záměrem projektu je právě těmto žákům pomoci v jejich rozhodování.

Perspektivní obory

SŠ a VOŠ stavební se ve svých programech zaměřuje na vzdělávání odborníků v problematice inženýrských a vodohospodářských staveb, vodních zdrojů, získávání a distribuci pitné vody a dalších.
Ocenění je podle ředitele Pavla Vacka pro školu velkou motivací do dalších období. Budoucí směřování ovlivní realizace řady probíhajících nebo zamýšlených projektů. Jedním z nich bylo i vybudování hydrotechnické laboratoře za podpory Regionálního operačního programu Severovýchod. „Rádi bychom pokračovali v jejím rozšiřování pořizováním dalších modelů. V rámci laboratoře se chceme věnovat aplikovanému výzkumu se studenty naší vyšší školy. Rádi bychom se soustředili na výchovu odborníků v oblasti dopravního stavitelství, což souvisí s plánovanými investičními akcemi v Pardubickém kraji, zejména výstavbou R 35 a železničních staveb. Připravujeme žádost na Ministerstvo školství ČR o možnost studia oboru Nízkoenergetické a pasivní objekty, který bychom chtěli otevřít co nejdříve," přiblížil plány školy Pavel Vacek a zmínil, proč o výuku nového oboru usilují: „Členské státy EU musí do konce roku 2020 při navrhování nových staveb zajistit téměř nulovou spotřebu energie a u veřejných staveb platí tato podmínka ještě dříve, do konce roku 2018. Tady v Čechách Královéhradecký ani Pardubický kraj nemá zatím vyšší odbornou školu, která by připravovala odborníky na tuto oblast," uvedl ředitel.

Kritéria hodnocení– celková spokojenost se školou
– zajímavost předmětů
– odbornost vyučujících
– příprava do praxe / práce
– možnosti realizace a zapojení do studentských nápadů a projektů ve škole a další