V současné době je zpracována studie opatření, město požádalo ministerstvo zemědělství o její posouzení.

„Na základě posouzení buď půjde žádost výše a požádá se o peníze, nebo jsme skončili. To teď ještě nevíme, čekáme, s pracemi se samozřejmě nezačalo. Jednalo by se o různé hrázky a zídky od Hrušové až po městský stadion,“ prozradila Stanislava Jetmarová z městského úřadu. Podle odhadu půjde o delší časový horizont, práce se budou týkat rovněž vodního zdroje „Pekla“, přesněji jeho ochrany: je totiž mimořádně významnou zásobárnou pitné vody a rezervoárem ve vysokomýtské synklinále.