První obsílky

„Doufejme, že se již překonaly technické potíže, začínají se zpracovávat první záznamy z počátku měření. Nebyl dosud pokutován žádný řidič, jsme ve fázi, že ty, kteří překročili nastavenou rychlost, obesíláme doporučeným dopisem s informací o přestupku. Od zahájení činnosti zařízení je evidováno asi tak 2700 přestupků, tolerance rychlosti je solidní, přesto je přestupků hodně,“ hodnotil stav Vladimír Běloušek z odboru dopravních a občanských agend vysokomýtské radnice. Už se ví i o rychlostech, které, jak řekl doslova Vladimír Běloušek, „povedou k zákazu činnosti. Postupujeme podle zákona: provozovatel je vyzván, aby se vyjádřil k přestupku, pak bude přestupek řešen ve správním řízení. Závisí to na výšce překročení rychlosti i na tom, zda se řidič již nedopustil během jednoho roku podobného jednání. Přestupky se tedy řeší korespondenčně, nikoliv na místě.“

Nabízí se otázka, co bude s penězi vybranými od „hříšníků“. Jak uvedl starosta města Martin Krejza, „bude hodně přestupků, asi tak za rok budeme vědět, kolik peněz se z toho získá. Z nich se bude platit nájem za zařízení, takže to bude padesát procent pro společnost Czech Radar, padesát pro město. Máme se zařízením nyní minimální náklady, za pár měsíců se bude teprve vědět, jak je projekt smysluplný.“ Okolní města jsou již zvědavá, jak se osvědčuje tato forma postupu proti nekázni řidičů, byť je to malý příspěvek oproti stálému obrovskému nárůstu provozu „Města od nás některé zkušenosti dostanou,“ glosoval starosta. Ten vloni v létě podepsal smlouvu se jmenovanou společností o instalaci zařízení. Je vidět na okraji I/35, město se s ním netají, řidiči mají možnost předat si o „radaru“ informace.