Dojde i na Svařeň

Koncepční přístup radních města počítá jak s vylepšováním komunikací ve středu města, tak v jeho okrajových částech. V příštím roce mohou občané očekávat rozšíření parkoviště v ulici v Peklovcích, úpravu vjezdu z ulice Petra Velikého do náměstí Přemysla Otakara II., cyklostezku ke Šnakovu a vydláždění komunikace mezi budovami městského úřadu a mobilního operátora. Na tyto akce je již zpracována projektová dokumentace.

Technické služby opraví příští rok místní komunikaci ve Vanicích a provedou předlažbu v ulici Sladkovského. „Snažíme se nezapomínat na městské části,“ podotýká František Jiraský. A poukazuje například na chystané zahájení první etapy prací ve Svařeni, kde se během více let počítá s celkovými náklady 3,2 milionu korun. Při nahrazování „záplatovaných“ ulic v památkové zóně bude dán důraz na dlážděný povrch, což platí i pro chodníky – asfalt se stane minulostí.

Některé plánované investiční akce jsou posunuty do dalších let, ačkoli je již na ně zpracována projektová dokumentace. Budou však „po ruce“, kdyby se objevila šance na finanční spoluúčast z dotačních programů.

Obzvlášť nákladnou investiční akcí v roce 2009 má být téměř pětimilionová rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha, o rok později pak desetimilionová předlažba náměstí Otmara Vaňorného obklopujícího vysokomýtský chrám svatého Vavřince.