Ty jsou v poslední době dosti poruchové a jejich opravy se již nevyplácejí. Proto se město rozhodlo nahradit je novými. Z šesti firem zvítězila ve výběrovém řízení jedna pražská, pět nových automatů město pořídí za částku přibližně šest set tisíc korun.

Smyslem regulace

Čtyři nové parkovací automaty budou instalovány do konce listopadu na náměstí Přemysla Otakara II., pátý u kostela na náměstí Otmara Vaňorného, kde v minulosti už automat byl, ale jeho užívání ukončila dopravní nehoda. V budoucnu není vyloučeno umístění automatů u Šemberova divadla či u sokolovny. „Není účel vydělávat, ale dopravu regulovat. I když příjem také není zanedbatelný. Investice by se měla vrátit za rok,“ říká místostarosta František Jiraský. Podle něj přinášejí městu větší tržby dlouhodobé nálepky, kterých bylo prodáno 1400, než zisk od krátkodobých uživatelů parkovacích míst. V současné době ten, kdo bydlí v centru Vysokého Mýta, zaplatí 120 korun, mimo centrum 360 korun, mýtští podnikatelé 600 korun a „přespolní“ 720 korun.