Poprvé u barbarů

„Největší a nejzajímavější akcí byl záchranný archeologický výzkum, který se uskutečnil před stavbou odchovny a porodny telat v areálu zemědělského družstva v Cerekvici nad Loučnou. Zde se podařilo objevit izolované objekty z mladší doby kamenné a raného středověku. A hlavně část sídliště z mladší doby římské z období na přelomu druhého a třetího století našeho letopočtu. Vedle zlomků keramiky a bronzových nádob se podařilo objevit i zlomek římského železného meče. Jde o první nález římského meče na barbarském sídlišti na území České republiky,“ uvedl archeolog David Vích.

Bližší informace o tomto průzkumu veřejnost obdrží na přednášce v pátek 2. listopadu v 18 hodin v Základní škole v Cerekvici nad Loučnou.

Další nálezy přinesly výzkumy ve vysokomýtské části Mlýnský Potok, kde vzniká sídliště jedenadvaceti rodinných domů. „Byly zde zjištěny stopy pravěkého osídlení. Šlo o hutnické centrum na výrobu železa, které bylo zničené už kdysi dávno. Mnohem větší štěstí jsme měli v lokalitě Průhony. V základech jednoho rodinného domu se podařilo objevit zhruba šest metrů dlouhý objekt z počátku čtvrtého tisíciletí před Kristem. Za důležité považuji to, že se podařilo zachránit informace, aniž by bylo třeba omezovat práci investora. Jinou akcí je zatím ještě neukončený výzkum na Vraclavi v rámci přístavby areálu základní školy. Podařilo se objevit novověký sklep a zbytky lebky a končetiny,“ shrnul základní výsledky průzkumů David Vích.

Apel archeologa

Vysokomýtský archeolog v této souvislosti podotýká: „Uvedené skutečnosti nemají vliv na cenu piva a prožívání dovolené v Chorvatsku, ale stále platí, že kdo nezná minulost, nezná ani budoucnost. A navíc na rozdíl od hub, které vždy vyrostou, archeologické situace se již neopakují. Pokud někdo vybagruje archeologickou lokalitu, pak je to jako by vzal starou kroniku, kterou nikdo nikdy nečetl, a spálil ji, aniž by z ní měl kdokoli možnost informace čerpat. Proto apeluji na povinnost vyplývající ze zákona, že pokud někdo plánuje stavbu nebo práce na území s archeologickými nálezy, vyplývá z toho povinnost tento záměr oznámit a umožnit oprávněné organizaci provést archeologický průzkum,“ říká vysokomýtský archeolog.

Oznámení je zapotřebí podat Archeologickému ústavu v Praze nebo Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě. Nesplnění této povinnosti se trestá pokutou, jež může dosáhnout až půl milionu korun.