Po první etapě regenerace panelového sídliště Družba, jejíž součástí bylo také předání nového městského parku v říjnu, začala ještě před koncem minulého roku druhá část prací po obdržení čtyřmilionové dotace od ministerstva pro místní rozvoj.

Plochu, o kterou jde, ohraničují ulice Větrná, Prokopa Velikého a náměstí Naděje. Práce se týkají hlavně rekonstrukce současných vozovek a chodníků, upraví se parkovací místa a plochy pro nádoby na odkládání odpadu. Práce za 5,9 milionu korun skončí v srpnu.

Ostatní sídliště

“O dotaci jsme požádali v roce 2001, dostali jsme peníze až o čtyři roky později. Tím vlastně začala první etapa v praxi, zároveň jsme na podzim loňského roku dostali nabídku od tohoto ministerstva využít dotaci pro druhou etapu prací, což jsme kvitovali s povděkem a zajistili jsme urychleně vše, aby se začalo ještě před koncem roku. Budeme se snažit získat peníze i na další části prací, aby se upravilo celé rozsáhlé sídliště,“ uvedl Oldřich Pavelka z městského úřadu. Před restaurací Družba a novým městským parkem se na podzim objevily dvě desítky míst k parkování, nové plochy k parkování se ale již zabírat nebudou. Město mezitím zadalo ke zpracování studii na další sídliště. „Studie poskytne detailní obrázek o stavu těchto míst a čtvrtí ve městě, podle možností dotačních titulů budeme pokračovat v příštích letech v záměru regenerovat, oživit, upravit další části,“ svěřil se s plány Oldřich Pavelka. Jednalo by se o sídliště u hřbitova, Pivovarská, za učilištěm, případně v údolí Blahovského potoka.

A co další dotace?

Jak připomněl starosta města Martin Krejza, problém, zda musí jít jen o panelové sídliště, tkví ve vypsání dotačních titulů: „Nejen Mýto, ale i jiná místa by jistě více trápila a trápí sídliště z padesátých nebo šedesátých let, kdy infrastruktura vůbec ničemu neodpovídá. Tohle je dotační titul na panelové sídliště se širšími komunikacemi nebo i větším počtem parkovacích míst, kde to není tak potřeba, i když samozřejmě také. Ale na ta starší není žádná dotace, regenerujeme vlastně ta nejmodernější sídliště, ačkoliv třeba sídliště u hřbitova sestává z menších staveb, každá rodina má auto, možná také dvě, zaparkovat se ale pořádně nedá, z toho jsou lidi i docela zoufalí. Úpravy by se tady pak pohybovaly v šílených částkách.“