Je jich jedenáct, některé se netýkají jenom města, ale i okolí. „V částce jedna miliarda a dvě stě milionů jsou zahrnuty všechny velké projekty posledních let, jimiž se zabýváme. Je to fermentační stanice a rekonstrukce sběrných dvorů s vytvořením jednotné sítě sběrných míst, rekonstrukce budovy bývalého okresního soudu s vězením, centrum sociálních služeb s domovem důchodců, oživení prostor sídliště ve dvou projektech, dvě víceúčelové sportovní haly, rekonstruování botanické zahrady na arboretum i zajištění stravování, ubytování a parkoviště na autodromu,“ probral seznam starosta města Martin Krejza. Ve výčtu je rovněž „rozvoj geoinformací a GIS v regionu“, cyklostezky po Vysokomýtsku a opravování místních komunikací. Jistou specialitou se stala letos na jaře úvaha o zřízení cyklistické stezky z Litomyšle přes Vysoké Mýto do Holic s napojením na stezky v přilehlé části Královéhradeckého kraje. Ta by vedla podél mimořádně frekventované silnice I/35 a přispěla by zcela určitě k bezpečnosti cyklistů. Tento záměr vlastně podalo Vysoké Mýto za všechna tři jmenovaná města. První konkrétní výsledek ze seznamu projektů je na obzoru: město má slíbenou dotaci ve výši skoro padesát milionů korun na fermentační stanici zpracovávající biologický odpad. Slavnostní zahájení potřebné stavby bude 18. dubna v areálu městské čistírny odpadních vod ve Šnakově.