Ten by měl přednést 26. května v úvodu programu kantátu Bohuslava Martinů a Miloslava Bureše Otvírání studánek. Prameny a studánky v lukách a lese obejde Sbor paní a dívek Litomyšl, dojde na „Písničky o vdávání“ a další pořady.