Před víkendem se v redakci Deníku rozdrnčel telefon. Muž, který si nepřál být jmenován, nás informoval o možné kolizi, která může podle nového jízdního řádu o víkendu nastat v Mladkově.

Jede rušící vlak

Podle jízdního řádu totiž na jedné mladkovské koleji v 8.12 zastaví spěšný vlak jedoucí z Pardubic do Dolní Lipky a jen o minutu později na tu stejnou kolej přijede osobák ze Štítů jedoucí do Letohradu. Pán, jenž čtyřicet let pracoval na dráze, byl takovým nedostatkem velmi rozhořčen. O vysvětlení jsme proto požádali kompetentní zaměstnance ČD.

„Věřte tomu, že nedovolíme, aby se nějaké vlaky potkaly v Mladkově. Je to ošetřeno rušícím vlakem. Takový vlak ruší jízdu ostatních vlaků. Znamená to, že z Těchonína nesmí vlak odjet, dokud tam rušící vlak z Lichko*va nedojede,“ vysvětlil zaměstnanec Českých drah.

Nepropouštěli

Nový jízdní řád však není jedinou novinkou, která v posledních dnech České dráhy potkala. Určité změny nastaly také se vznikem dceřiné společnosti Cargo. Ke změnám mělo dojít i v Depu kolejových vozidel Česká Třebová. To ustálo plánovanou druhou vlnu propouštění zaměstnanců pracoviště šrotace, kde se rozebírají vyřazené lokomotivy. V první vlně, jež proběhla k 30. červnu, byla propuštěna asi desítka zaměstnanců, pro dalších deset se podařilo najít práci. Druhá vlna propouštění se měla v prosinci dotknout zhruba 20 lidí. Díky redukci na jiných pracovištích, odkud zaměstnanci odešli na doprovodný sociální program, nebyli lidé ze šrotace propuštěni, ale jen přemístěni na volné pracovní pozice, uvedl pro Deník Jan Vonka, technický náměstek depa.