Předpokládá se velké množství kratších výluk, ale také několikaměsíční nepřetržitá výluka. Mezistátní osobní doprava do Polské republiky bude po celé období platnosti jízdního řádu zastavena. Vlaky budou během výluk nahrazeny autobusy. V Mladkově a Těchoníně bude v té době pozměněna zastávka. Výluky souvisejí s elektrifikací, výstavbou nového zabezpečovacího zařízení a dalšími úpravami drážní infrastruktury. Aktuální informace o výlukách je možné zjistit mj. na www.cd.cz.