Black – box je název přístavby vysokomýtské umělecké školy. Nebude však černá, architekti ji navrhli v bílé barvě. Město vyhlásilo na projekt architektonickou soutěž, kterou vyhrál ateliér Malý Chmel.

„Pokračujeme v projektu, abychom byli připraveni na dotační výzvu. Její vyhlášení čekáme letos na podzim. Vybrali jsme zpracovatele projektové dokumentace a do konce roku chceme mít stavební povolení,“ uvedl místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

Více informací najdete ZDEZDE

Přístavba vznikne vedle základní umělecké školy v proluce, kde dnes parkují auta. Autoři vítězného návrhu při své práci přihlédli k historii budovy školy a době, kdy byla postavena. Umělecká škola byla původně postavena jako kasino vysokomýtské posádky na okraji města a v 70. až 90. letech minulého století sloužila jako vojenské muzeum.

„Zdobné a velmi členité pojetí této stavby je silným motivem, který hrál důležitou roli v návrhu. Naším cílem bylo navrhnout svébytnou přístavbu, která bude manifestovat dobu svého vzniku a svou náplň v podobě nového vstupního foyer a nového hlavního sálu. Přístavba naváže na svůj kontext a výsledná kompozice hmot vytvoří s existujícím domem jeden celek,“ popsali svůj návrh architekti z ateliéru Malý Chmel.

Muzeum českého karosářství
Vysoké Mýto, historické město Česka roku 2022. Víme, čím si titul zasloužilo

Už vloni město dokončilo rekonstrukci dvou budov zušky, což sice škole pomohlo, ale učeben je stále nedostatek. „Tohle bude další kamínek v rozvoji školy. Také bezbariérově propojíme přístavbu se starou budovou,“ dodal Krejza. V přízemí přístavby vznikne prostorné foyer, které bude možné využít i jako víceúčelový sál pro společenské akce nebo výstavy. V prvním patře je navržený multifunkční sál a v nejvyšším patře projekt počítá s ateliéry pro výtvarné obory.

V současné době má vysokomýtská zuška kapacitu zhruba 900 žáků. „Vypadá to, že máme rozlehlou budovu, ale i tak stále nestačí a využíváme prostory vedle školy v domě s pečovatelskou službou, kde máme několik učeben. Roste také počet pedagogů. Nevejdeme se, přístavba nám významně pomůže,“ vysvětlila ředitelka umělecké školy Iva Vrátilová.

Absolventi zušky pokračují ve studiu na konzervatořích, někteří odcházejí na pedagogické fakulty nebo do zahraničí. Jako jedna z mála základních uměleckých škol je ta ve Vysokém Mýtě zapojená do programu Erasmus, který umožňuje studium v zahraničí. Vysokomýtská zuška je také lídrem festivalu ZUŠ open v Pardubickém kraji.