V květnu radnice představila veřejnosti dva možné projekty, jak by mohlo v budoucnu Václavské náměstí v Letohradu vypadat. Jejich autory jsou architekti z ateliéru Hlaváček, kteří mimo jiné navrhli nástavbu muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Většinovou podporu má zatím varianta číslo dvě. 

Všechny změny, které architekti museli v návrhu změnit po připomínkách zastupitelstva:

● Zrušení parkování před radnicí
● Rozšíření pěší zóny před jižním podloubím až před hotel a zámek
● Zrušení čtveřice stromů kolem morového sloupu
● „Zdvojsměrnění“ propojky mezi ulicí Vitanovského a Komenského
● Přesun této komunikace východnějším směrem blíže k multifunkční pěší parkovací ploše
● Protažení zelených ploch u jižní strany náměstí východní směrem
● Zrušení sochy/fontány před kostelem
● Přesun interaktivních prvků na „terasy“ před zámek
● Výškové oddělení automobilových komunikací na jižní straně náměstí od pěších a multifunkčních ploch
● Způsob osvětlení náměstí, kostela a zámku
● Rozšíření řešeného území z původně plánované plochy na jižní straně Komenského ulice na celé náměstí (i severní polovinu)
● Změna navržených laviček na typ s područkami
● Navržení doplnění zelených pásů konstrukcemi s popínavými rostlinami
● Velkoformátová kamenná dlažba jako materiál v pěší zóně
Projekt počítá s 80 parkovacími místy oproti původním 120. Nadále nebude možné parkovat například před radnicí. “Prostor před významnou budovou tak bude reprezentativnější,” uvedl architekt Matouš Cahák z Ateliéru Hlaváček.

Ta navrhuje jednosměrnou silnici podél malého podloubí, která následně vede středem náměstí a napojí se zpět na hlavní silnici. Zóna pro pěší je rozdělena na dva menší celky uprostřed náměstí. V současné době projektanti studii doplňují o připomínky ze strany zastupitelstva. Finální podobu představí na jednání zastupitelstva ve středu 22. září.

Podle starosty města Petra Fialy se náměstí změnilo v parkoviště, kde pro chodce není příliš bezpečno, proto revitalizaci potřebuje. Právě parkování je ale nejdiskutovanějším bodem v řešení nové podoby Václaváku. Lidé mají strach, že nezaparkují, až pojedou na nákup. Podle starosty je stěžejní, aby parkovací místa neblokovala auta celý den, ale aby je využívali lidé, kteří něco potřebují rychle vyřídit.

Zdroj: Ateliér Hlaváček a město LetohradZdroj: Ateliér Hlaváček a město LetohradZdroj: Ateliér Hlaváček a město Letohrad

Zastupitelé chtějí zaniklá parkovací místa nahradit jinou možností. Nové parkovací místo by mohlo vzniknout v Ústecké ulici namísto budovy skladu Konzumu, která bude do tří let zdemolovaná. “Sklad k běžnému provozu nevyužíváme, proto spolupracujeme s městem na společném záměru rozvoje celé lokality. Mluvilo se i o parkovacím domu, z toho nakonec sešlo,” řekl vedoucí technické skupiny obchodního družstva Konzum Tomáš Motyčka.

Řidiči mohou parkovat také na nedalekém parkovišti Na Bečvárně. “Mám raději zeleň než beton, ale trochu se bojím, že ubrání parkovacích míst ublíží místním obchodníkům. Někteří lidé jsou líní udělat krok pěšky a obávám se, že raději pojedou nakupovat jinam," poznamenala Jana Majvaldová.

Ne všechny připomínky, které museli architekti zapracovávat, se týkaly parkování. “Oproti původnímu návrhu nebude propojení mezi ulicemi Vitanovského a Komenského jednosměrné, ale budou dva směry kvůli bezpečnějšímu pohybu cyklistů,” uvedl Cahák. Architekti také z návrhu odstranili čtveřici stromů kolem morového sloupu. Bránila by ve výhledu na památku.

“Celý projekt připravujeme, abychom ho mohli podat v rámci budoucích dotačních titulů IROP 2021 – 2027, kdy se výzva na veřejná prostranství chystá na rok 2022,” dodal starosta Fiala. Bez financování by si město nemohlo dovolit projekt realizovat. Letos začalo s rekonstrukcí kulturního domu za 200 milionů korun.