„Letitá potřeba řešení podoby skateparku konečně spěje do svého závěru. V loňském roce byla provedena projektová příprava, v zimních měsících se podařilo vysoutěžit zhotovitele a ve schváleném rozpočtu jsou připraveny finanční prostředky na realizaci,“ uvedla vedoucí odboru majetku a investic na radnici Lenka Fránková.

Stavba by měla být dokončena 8. června a o letošních letních prázdninách již sloužit mládeži. Městský úřad upozornil, že realizace projektu bude mít svá specifika a některé práce, například speciální betonáže a související broušení, budou probíhat i v nočních hodinách.

Ve skateparku stávající nevyhovující asfalt nahradí hladká betonová plocha navržená pro kolečkové sporty, která bude doplněna překážkami, přístupovým chodníčkem ze zámkové dlažby, mobiliářem, oplocením a drobnými sadovými úpravami.

„Náš skatepark není závodním sportovištěm a ani jím být nemá. Jeho účelem je nabídnout lehce adrenalinové, ale zároveň bezpečné vyžití sportovcům na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a kolech a místo k setkávání mládeže, která již opustila dětská hřiště,“ uvedla Lenka Fránková.

Náklady byly vyčísleny na 2,4 milionu korun.