Informaci přinesl server Zdopravy.cz.

Plánovaná přeložka bude sloužit jako přivaděč Vysoké Mýto - jih. Okreska III/35719 bude i nadále ústit na současné státovce I/35 klasickým "téčkem" (křižovatkou ve tvaru T), to však bude pro větší bezpečnost upraveno.

Přestavba se bude týkat skoro celé 1,1 kilometru dlouhé trasy silnice od křižovatky s I/35 až téměř ke Džbánovu, z toho však zhruba 700 metrů povede zcela novou, přímější trasou. Mostem překlene železniční trať a dalším pak samotnou dálnici, která bude ze džbánovské silnice napojena dvěma navazujícími kruhovými objezdy.

Psali jsme již:

Současné kolony na I/35
První část dálnice Mýto-Džbánov je zakreslena v katastru. Začíná výkup pozemků

Současná část okresky, která bude nahrazena přeložkou, se změní na pěší trasu, případně cyklostezku, která tunelem podejde D35.

Celá stavba džbánovského přivaděče vyjde na 82 milionů korun. Stane se tak nejdražším z osmi přeložek silnic a mostů, které ŘSD v souvislosti s D35 v kraji postaví.

Dálniční křižovatka Vysoké Mýto - jihDálniční křižovatka Vysoké Mýto - jihZdroj: ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic získalo povolení pro pokračování dálnice D35 kolem Vysokého Mýta na jaře 2020. Trasa dálnice je vedena od předchozího úseku D35 Ostrov-Vysoké Mýto a obchází město směrem k Litomyšli ze západu a jihu. "Dálnice je dále vedena v souběhu se stávající silnicí i/35 a železniční tratí až na katastrální území Džbánova," vysvětlilo ŘSD.

Úsek by se mě začít stavět v roce 2023. Na téměř šesti kilometrech silnice budou dvě mimoúrovňové křižovatky, 11 mostů a nadjezdů. Náklady ŘSD předpokládá ve výši 2,2 miliardy korun bez DPH.

Projeďte se už nyní dálnicí kolem Vysokého Mýta ve vizualizaci:

Zdroj: Youtube

Seznam staveb, které zajistí ŘSD pro Pardubický kraj v rámci stavby D35:

SO 05-121 Přeložka silnice III/30523 v km 40,470 – 18,1 milionu Kč

SO 05-122 Přeložka silnice III/30527 – 7,4 milionu Kč

SO 05-124 Přeložka silnice II/357 v km 42,120 – 18,2 milionu Kč

SO 05-125 Přeložka silnice III/35711 – 11,7 milionu Kč

SO 05-126 Přeložka silnice III/35719 v km 44,410 – 82,2 milionu Kč

SO 05-224 Nadjezd nad D35 v km 44,360 – 27,5 milionu Kč

SO 05-241 Most přes železniční trať na silnici III/35719 – 27,7 milionu Kč

SO 05-252 Opěrná zeď pod přeložkou silnice III/35719 – 11,4 milionu Kč