Záměr postavit unikátní a velkolepou stavbu je přitom stejně starý jako turisty hojně navštěvovaná stezka v oblacích. Stavba byla totiž do územního plánu obce zanesena už v roce 2014. Podle tehdy zpracovaného posudku, který vypracovala firma najatá investorem (firmou Sněžník a.s.), nezasáhne lávka výrazně do území. „Velikost zastavěné plochy je minimální,“ je uvedeno v dokumentaci.

Jedním z faktorů, které autoři posudku posoudili za významný, je vizuální zásah stavby do krajiny. „Liniový objekt lávky přes svou subtilní konstrukci vytvoří vizuálně značně technický prvek. Příznivou skutečností je však poměrně malý vizuální dosah tohoto technického zařízení,“ zmiňují autoři.

Posudek, na základě kterého později zastupitelstvo obce schvalovalo změnu územního plánu, skutečně nezjistil významně negativní vliv na životní prostředí.

Psali jsme již:

Dolní Morava bude mít novou atrakci. U Slaměnky vzniká visutý most.
Rozhledna, nejdelší most světa i naučná stezka. Z Dolní Moravy je druhý Špindl

"V místě koncového objektu visuté lávky bude lesní porost vykácen,“ píše se v posudku, podle kterého je jediným zvláště ohroženým živočišným druhem, který by mohl být významně ovlivněn odlesněním plochy, jeřábek lesní. „Jeho přítomnost v dotčeném území se však nepodařilo při terénních šetřeních v roce 2013 prokázat a jeho výskyt zde není udáván ani z minulých let,“ zmiňují autoři dokumentace.

V posudku ale také hodnotí případný pozitivní vliv na potenciální návštěvníky.

V době, kdy u české populace převládá „sedavý“ způsob zaměstnání, jsou pohybové aktivity v přírodě vítány a visutý most tak prý může fungovat jako motivátor.

„Realizací visuté lávky a stezky v korunách stromů dojde ke zvýšení užitné kvality území z hlediska sportovního a rekreačního vyžití, které umožní aktivní trávení volného času rekreantům i místním obyvatelům v letním období. Tím může dojít ke zvýšení pohybových aktivit osob s následnými příznivými dopady v oblasti zdraví,“ uvedla společnost EMPLA AG, která posudek zpracovávala. V době, kdy u české populace převládá „sedavý“ způsob zaměstnání, jsou pohybové aktivity v přírodě vítány a visutý most tak prý může fungovat jako motivátor.

Místní tehdy zdaleka netušili, co je čeká

Právě o místním obyvatelstvu však v posudku nejsou další zmínky a není zohledněno, jaký vliv bude mít stavba na život místních a dopravní zátěž. Nicméně v době, kdy probíhala změna územního plánu, nikdo ještě netušil, jaký bude mít turistický ruch na obec vliv. To před časem potvrdil také současný starosta obce Richard Novák.

Dolní Morava bude mít novou atrakci. U Slaměnky vzniká visutý most.
Visutý most krajině neublíží, tvrdil posudek. Obec souhlasila, dnes toho lituje

"Tato atrakce je v územním plánu vyznačena dlouho. Dnes bychom se k takové věci stavěli jinak a s daleko větší opatrností,“ řekl ke stavbě visutého mostu Novák. Ten byl už během schvalování záměru investora jako jeden ze dvou zastupitelů proti.

Horský resort Dolní Morava však s obcí dohodl například významné navýšení parkovacích kapacit na náklady investora. Zdali budou dostačovat, však nikdo prozatím netuší. Vše ukáže až „ostrý“ provoz.

Ochránci přírody varují před novým Špindlem

Klidní nejsou ani ochránci přírody, kteří varují před zastavováním lokality v blízkosti Králického Sněžníku. Se svou stížností na výstavbu nového hotelového komplexu na Dolní Moravě v lokalitě Pod Slonem, který taktéž plánoval resort Sněžník, nejdříve neuspěli u Pardubického kraje. Záměr investorovi nakonec pozastavilo Ministerstvo životního prostředí.

„Stanovisko je důkazem toho, že ministerstvo zkrátka vnímá lokalitu na Dolní Moravě odlišně než Pardubický kraj,“ poznamenal Slavomír Bušina z Českého svazu ochránců přírody. Podle stanoviska EIA může mít záměr vybudovat nový hotel „významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.“

Ilustrační foto
Na Dolní Moravě staví novou atrakci. Visutý most bude nejdelší na světě

Navýšení ubytovacích i parkovacích kapacit se tak na čas odsunulo. Resort totiž musí předložit řadu nových dokumentů a studií, mezi nimi také posouzení vlivu záměru na ptačí oblast Králický Sněžník nebo stanovisko, jaké bude mít nadměrné rekreační využívání dopady na dopravu či hluk v obci a krajině.

Atrakcí, které by na místě v brzké budoucnosti mohly vzniknout, je ale více. „Jsou součástí uceleného investičního plánu na období nejbližších pěti let a zahrnují doplnění a rozšíření nabídky tak, aby resort byl plně konkurence schopnou a v mnoha ohledech naopak jedinečnou destinací v rámci nejen České republiky, ale i v regionu Střední Evropy,“ vysvětlil ředitel Martin Palán.

„Znamená to pro nás zdržení a vícenáklady s tím spojené. Zdržení bude trvat minimálně půl roku a cena bude zhruba 200 tisíc korun,“ komentoval stanovisko ministerstva Martin Palán. Od nových ubytovacích kapacit si místní obyvatelé, kterých v obci žije necelých pět stovek, slibují odliv jednodenních turistů. Právě ti jsou totiž největší zátěží. Do obce nepřinášejí mnoho peněz a zatěžují dopravu.

A vrásky na čele dělá také kontroverzní rozhledna na polské straně Králického Sněžníku. Kvůli výstavbě se už sešla také česko-polská expertní komise, která konstatovala pochybení na straně zhotovitele. Mnozí se obávají, že z Dolní Moravy se stává nový Špindlerův Mlýn zahlcený turisty. 

Bude to nejdelší most na světě

Visutou lávku shlédnou lidé už nyní například z terasy na vrcholu Slamníku.Visutou lávku shlédnou lidé už nyní například z terasy na vrcholu Slamníku.Zdroj: Horský resort Dolní Morava

Lávka, která překlene údolí údolí Mlýnského potoka, se na Dolní Moravě už tyčí a na začátku roku se otevře návštěvníkům. „Práce jsou nyní v běhu a termín, se kterým pracujeme, je jaro 2022,“ sdělil ředitel obchodu a marketingu resortu Sněžník Tomáš Drápal. Visutý most se nachází poblíž oblíbené Stezky v oblacích a spojí dva horské hřebeny – Slamník a Chlum.

Atrakcí, které by na místě v brzké budoucnosti mohly vzniknout, je ale více. „Jsou součástí uceleného investičního plánu na období nejbližších pěti let a zahrnují doplnění a rozšíření nabídky tak, aby resort byl plně konkurence schopnou a v mnoha ohledech naopak jedinečnou destinací v rámci nejen České republiky, ale i v regionu Střední Evropy,“ vysvětlil ředitel Martin Palán.

Resort navíc spolu s otevřením visutého mostu plánuje spustit také naučnou stezku. Tematicky se zaměří na ochranu přírody a historii obce. Turisté si tak prý připomenou také německé obyvatelstvo, které v obci před druhou světovou válkou žilo.