DANIEL DOSTRAŠIL
správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.
Ano, jistě, je to dobrý nástroj. Mělo by vyjít levněji sledovat náramky vězňů než je držet, hlídat, topit jim a krmit je na náklady společnosti. A jejich opětovné zapojení do společnosti bude snazší, protože neztratí kontakt s realitou, s rodinou. Může se vytvořit i možnost chodit do práce, k lékaři, ale už ne do hospody, na dovolené apod. Navíc domácí vězení nebude ukládáno těm, kteří jsou pro své okolí bezprostředně nebezpeční.

LUDMILA MAREŠOVÁ
KESSELGRUBEROVÁ
středoškolská učitelka, Česká Třebová
Chápu sice, že trest není totéž co pomsta, někdy se mi ale zdá, že je česká justice nepřiměřeně mírná. Domácí vězení je asi dost velké životní omezení, za jistých okolností jako oficiální trest přijatelné. Pak bych ale položila důraz na kontrolu a vůbec chování trestaného vůči okolí. Za ideální bych považovala uložení nějaké práce. Nejlíp všeobecně prospěšné.

PAVEL STRNAD
ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky
Záleží samozřejmě na tom, jaký byl spáchán trestný čin. Za nedbalostní činy, při malé škodě nebo pokud není úmysl či došlo k opomenutí – zde všude je prostor pro alternativní tresty včetně domácího vězení. Další otázkou je, zda by se neměla větší pozornost věnovat prevenci než represi a také zda posílat před soud s prominutím každou prkotinu. A na závěr trochu komunálního humoru – kdo bydlí ve společné domácnosti s matkou své ženy, možná by dal přednost Valdicím…

MARTIN VÍDENSKÝ
vlakvedoucí osobních vlaků, básník, Letohrad
Doma je doma, z toho vycházejme. Domácí vězení je alternativním trestem vůči trestu odnětí svobody. Lze jej (za přesně stanovených podmínek a povinností) uložit až na dvě léta tehdy, pokud jde o přečin. O dostatečnosti a účinnosti tohoto trestu by se zde dalo jistě polemizovat. Rozhodně se domácím vězením nemohou trestat závažné trestné činy a zločiny. Pamatuji se, že domácím vězením mě v dětství občas potrestali mí rodiče. Veškerý svůj volný čas jsem trávil venku na hřišti s kamarády, tento trest jsem tedy vnímal jako nejvyšší možný a má dušička nesmírně trpěla. Dnešní děti by se tomu nejspíš vysmály…

A co si vy? Napište svůj názor!