DANIEL DOSTRAŠIL
správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Nevím, jak to mají ostatní, ale mně teprve později došlo, že právě těm učitelům, kteří byli důslední a přísní, jsme vděčili za dobré základy a odpovědný přístup k učení. Další rysy, pro které jsem si vážil některých pedagogů, byly férový přístup, respekt, slušnost a vnitřní autorita. Také si moc vážím mužů, kteří si zvolili kantořinu na nižších stupních, protože děti potřebují mužské vzory i mimo rodinu.

LUDMILA MAREŠOVÁ
KESSELGRUBEROVÁ
středoškolská učitelka, Česká Třebová

Jako učitelka, která se ve školní sféře pohybuje několik desetiletí, jsem výborných učitelů potkala celou řadu, jediné jméno bych vybrat nedokázala. Moje nesoutěživá povaha mě navíc vede k oceňování nikoliv aktuálních, krátkodobých oslnivých výkonů, ale dlouhodobé, systematické, mravenčí a zaujaté vzdělávací práce. Nevím, jestli něco takového může v jakékoliv soutěži obstát.

PAVEL STRNAD
ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Oblíbených učitelů jsem měl hned několik, počínaje paními učitelkami Divíškovou a Petráňkovou na prvním stupni až po profesory na žamberském gymnáziu, třeba třídní paní profesorku Vychovou nebo profesora Machka, který mě ve čtvrtém ročníku připravoval o pátečních odpoledních na maturitu z dějepisu, i když jsme oba věděli, že se na ten obor zřejmě nedostanu (to bylo ještě za komunistů a na pedagogickou fakultu brali jen studenty z prověřených rodin). Často vzpomínám také na profesora matematiky Oseckého, který mně jednou pod trojku z písemky připsal: „Kde jsou tvé lepší časy?" Pane profesore, to se dnes ptám sám sebe skoro každý den!

HANA CHVÁTILOVÁ
ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Kantořina je tvrdá řehole a platí to v současnosti mnohem víc než dříve. Časy, kdy pan učitel byl automaticky autorita, jsou dávno pryč. Autoritu si dnes umí vydobýt jen skutečné osobnosti. Přesto kolem sebe vidím řadu skvělých učitelů, pro které toto povolání stále zůstává posláním. Moc jim fandím. Navzdory směšným platům a narůstajícím komplikacím ze strany ministerstva i zřizovatelů. Kdo jiný než učitel formuje osobnosti pro naši budoucnost?

MARTIN VÍDENSKÝ
vlakvedoucí osobních vlaků, básník, Letohrad

Jak už jsem někde řekl (napsal), na učitele jsem měl kliku. Většinou se jednalo o charismatické osobnosti s přirozenou autoritou a s uměním zaujmout. Na základní škole v Ústí nad Orlicí to byly paní učitelky Kolářová, Stránská, Tvrdíková, Jedličková a tehdejší pan ředitel Štancl. Tito učitelé (učitelky) mi dali potřebné základy, které jsem dále rozvíjel na českotřebovské železniční průmyslovce. Učitelům Tichému (Oldřichovi), Jirečkovi a paní učitelce Fremundové se podařilo ve mně probudit technického ducha a díky třídní učitelce Slavíkové miluji češtinu a poezii. Vím, že to se mnou nebylo vždy lehké. Proto si jejich práce nesmírně vážím, ze srdce jim za vše moc děkuji a v duchu jim posílám Zlatého Ámose.

A co si vy? Napište svůj názor!