Zastupitelé totiž schválili záměr na přípravu studie nového areálu Muzea trampingu v oblasti Hory a to v hodnotě 120 tisíc korun. „Myslím si, že tohle je věc, která by pomohla zvýšit cestovní ruch nejen u nás, ale i v okrese," míní starosta Jaroslav Zedník.

Vypracují studii

Díky vypracované studii by mělo být zřejmé, o jak velký záměr se jedná, kolik zabere místa v dané lokalitě a také bude možné přesněji odhadnout náklady na vybudování, které však nejsou jen o postavení muzea, ale také například o příjezdové komunikaci či parkovišti.

Z mnoha navrhovaných míst byla pro muzeum takticky zvolena lokalita na Horách, kterou by město rádo od stávajícího majitele odkoupilo. „Dá se zde udělat i naučná stezka trampingu, například kolem Křivolického potoku a pravěké osady," dodal starosta Zedník.

Lidé se také nemusí bát, že by v oblíbené lokalitě vyrostla obří moderní budova, která by okolí výrazně narušovala, jedná se totiž o budovu srubu s vnitřní a vnější expozicí, depozitářem a badatelnou a dostatkem prostoru na různá trampská setkávání, či malý amfiteátr.

Mecenáš z Kanady

Na investici takových rozměrů bude samozřejmě potřeba zajistit finance. Starosta Zedník již jednal s Ministerstvem pro místní rozvoj, které je ochotné poskytnout dotaci na realizaci záměru, avšak za určitých podmínek.

„Stavba a její provoz bude muset být minimálně po dobu pěti let přiřazená k městskému muzeu, jako další aktivita," objasnil Jaroslav Zedník požadavky. Dotace ovšem nepokryje celkové náklady.

Nově se však objevila další finanční podpora a to v podobě příslibu sponzorského daru v zatím nezveřejněné výši od trampa původem z Brna, který emigroval v roce 1968 do Kanady a Českou Třebovou sám dobře zná. Tím by se mohl případný doplatek města podstatně zmenšit.

Trampské muzeum vnímají lidé vcelku pozitivně. O tom svědčí i ohlasy, které se ať už telefonicky či osobně dostávají ke starostovi města. „Volali mi i trampové ze Sázavy, že pokud muzeum bude postaveno, taktéž přispějí exponáty," dodal Zedník.