„Proškolili jsme 218 osob. Lidé z JIP a ARO byli velice dobří, nejhorší znalosti byly v domovech důchodců,“ řekl lékař Jiří Veselý. Na problémy se znalostmi narazil také při cvičení s přenosným defibrilátorem, který při zástavě srdce mohou díky hlasovému navádění používat i laici. „Jeho rozšíření nebrání cena, ale obava personálu, zda ho dokáže správně použít.“ (raš)