Zdroj: Youtube

Práce na železnici oficiálně začaly v pátek 30. dubna symbolickým poklepáním kladívka na kolejnici. Téměř desetikilometrový úsek si žádá speciální pozornost především pro specifický přírodní ráz okolní krajiny. „Musíme k němu přistupovat jinak než k takzvaným šedým úsekům,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a zdůraznil, že Správa železnic ctí specifičnost tratě vedoucí podél Tiché Orlice.

Stavba v hodnotě téměř 3,4 miliardy korun významně ovlivní život ve městě.  „Rekonstrukce trati naše město extrémně zatíží,“ zmínil během oficiálního zahájení starosta Petr Řehák, který zároveň vyjádřil přání, aby zhotovitel dodržel termín zhotovení. Ten je stanoven na červen 2023.

Slavnostním poklepáním kladívka na kolejnici v pátek dopoledne oficiálně začala rekonstrukce trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí.
FOTO: Zahájeno! Modernizace železnice mezi Ústím a Brandýsem oficiálně začala

Při dostavbě dojde na téměř deset kilometrů dlouhém úseku k rekonstrukci železničního svršku a spodku. Modernizace se zaměří také na zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení silnoproudé technologie a mostní konstrukce. Přestavbou projde stanice Brandýs nad Orlicí, kde se přesunou nová nástupiště. Pro vyšší bezpečnost pracovníci vybudují podchod, který umožní bezbariérový příchod k nástupišti a propojí obě části města.

Nedaleká zastávka Bezpráví bude úplně zrušena, aby v její blízkosti mohla vzniknout nová odbočka, jež zvýší propustnost na trati.