Pardubický kraj s Ředitelstvím silnic a dálnic aktuálně pracuje na systému, jakým způsobem se budou opravovat silnice, které sloužily jako oficiální návozové trasy při stavbě dálnice D35. Opravy budou probíhat v několika etapách.

„V současné době probíhá rozdělení oprav do jednotlivých etap tak, aby nedošlo k příliš velkým komplikacím pro řidiče. Pardubický kraj a Ředitelství silnic a dálnic spolupracují také na investorské přípravě,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. Před časem proběhlo koordinační jednání, na kterém byly opravy pracovně rozděleny do tří kategorií podle priority, nicméně tyto kategorie budou ještě upraveny podle požadavků Pardubického kraje.

Opravovat se budou například úseky Dašice – Dolní Ředice na silnici III/32253, Dolní Ředice – Drahoš – Rokytno na silnici III/29819, III/29810 od Sezemic až po Bukovinu nad Labem nebo silnice III/28823 v úseku Hrachoviště – Borek. Opraveny budou také silnice v úsecích Dříteč – Újezd u Sezemic nebo Rokytno – Chvojenec – křížení s I/35.

Silnice projdou opravami dle míry poškození. Některé jsou navrženy na kompletní rekonstrukci, jinde se budou vyměňovat pouze krytové vrstvy vozovky, případně dojde k lokálním sanacím. Pro všechny úseky silnic, které se budou opravovat, jsou navržené objízdné trasy. Při jejich tvorbě se vycházelo nejen z jejich stavu, ale také ze současné intenzity dopravy.

Opravovat se budou například úseky Dašice – Dolní Ředice na silnici III/32253, Dolní Ředice – Drahoš – Rokytno na silnici III/29819, III/29810 od Sezemic až po Bukovinu nad Labem nebo silnice III/28823 v úseku Hrachoviště – Borek. Opraveny budou také silnice v úsecích Dříteč – Újezd u Sezemic nebo Rokytno – Chvojenec – křížení s I/35.

Rozbité silnice po stavbě D35 jsou ale i na Chrudimsku nebo Svitavsku:


V letošním roce budou realizovány některé úseky s ohledem na objízdné trasy, dopravní obslužnost a také připravenost všech potřebných povolení. Celková výše nákladů na opravy silnic, které poškodila těžká technika při stavbě dálnice D35, je v současné době odhadnuta na 613 milionů korun bez DPH. V letošním roce by mohlo být proinvestováno až 388 milionů korun bez DPH.

„Dobrou zprávou je, že Správa a údržba silnic Pardubického kraje by na celkovou částku měla přispívat 28 procenty, zbylých 72 procent financuje Ředitelství silnic a dálnic. Některé opravy už proběhly nebo budou probíhat letos. Vzhledem k tomu, že poškozené silnice jsou koncentrovány na malém území, je nesmírně důležité opravovat postupně tak, aby nedocházelo k dopravním komplikacím a byla zachována dopravní obslužnost,“ dodal Kortyš.

 Tisková zpráva Pardubického kraje