Během sobotní schůze sdružení Nádraží nedáme! zazněly polohlasem připomínky, poukazující na skutečnost, že se za rok s problémem téměř nepohnulo. Martin Kadrman, předseda „ochránců Staré dámy“, ale v rozhovoru pro Deník tvrdí opak.

Od července byla kolem nádraží „mlha“, dnes se konečně něco změnilo. Nemáte ale pocit, že se pouze opakovaly věty z ledna 2009?
Rozhodně to pravda není. Před rokem nedošlo k jednoznačnému vyloučení, že by se nová budova nestavěla. Nedošlo ani k ujištění, že současná budova zůstane výpravní, což se dnes stalo. Víme, a to je podstatný posun, že bude postavena estakáda k jižní straně, bude tam parkoviště a vstup podchodem k této budově, která bude mít i do budoucna smysl.

Jste si jist tím, co během schůze ústy náměstka SŽDC pana Mathého zaznělo?
Vnímáme to jako oficiální stanovisko SŽDC. Před námi stojí jediný úkol, a sice zajištění opravy budovy. Je nám jedno, jestli ji provedou České dráhy nebo SŽDC, na druhou stranu uznáváme, že větší prostor k jednání je u SŽDC.

Zapomněl jste ale zmínit jednu skutečnost. Před rokem tady zástupci Českých drah, tedy majitele objektu, nebyli, letos opět ne…
K tomu jednání je potřebujeme. Jsem v kontaktu s náměstkem Matzenauerem, ochotu k jednání ze strany Českých drah vidím.

Po roce od návštěvy ministra Bendla je výsledek jednání sdružení takový, že se s budovou nádraží v rámci modernizaci koridoru počítá. Kvalitní výsledek, nebo se dalo za dvanáct měsíců stihnout víc?
Sebereflexe je vždy složitá. Pokud budu hovořit otevřeně, musím říct, že více jsme asi udělat nemohli. Ještě před rokem SŽDC naprosto vylučovala možnost, že by se nová budova nestavěla. Také nepředpokládala, že by stávající objekt byl výpravní. To se změnilo. Na začátku jsme stáli proti projektu, kdy tuto budovu měla protnout kolej. Více jsme dokázat nemohli, ale nás ještě hodně práce čeká.

Myslíte si, že výstavba nového nádraží a nevyužití původní budovy je definitivně hudbou minulosti? SŽDC přeci není majitelem budovy.
Pokud nebude stát nová budova, jak dnes zaznělo, logicky z toho vyplývá, že nějaká budova být musí. SŽDC chce šetřit a tím pádem nestavět nový objekt, když už tady jedna budova stojí. V tom vidím záruku, že SŽDC nevyjde Českým drahám vstříc tím směrem, že by jim postavila novou výpravní budovu.

Ale kde berete jistotu, že se staré nádraží opraví, když do něj České dráhy odmítají dlouhou dobu investovat?
Argument tady dnes zazněl. Nové nádraží se stavět nebude. Bude tady napojení podchodem na budovu a já si nedovedu představit, že by někdo něco takového budoval, pokud by nepočítal s využitím objektu. Nemyslím si, že České dráhy budou připraveny na to, že se postaví koridor na hlavní trati v České republice a lidé budou muset nastupovat z budovy z roku 1874, do níž se za dobu její existence téměř neinvestovalo.

Často jste ve svých zprávách tvrdili, že sdružení bojuje samo. Máte pocit, že jste po dnešku „na jedné lodi“ se SŽDC?
U SŽDC vidím zájem na rozumném řešení situace. Její pozice ale není jednoduchá, jako státní organizace se musí chovat ekonomicky.

Na schůzi také několikrát zaznělo, že do budoucna to bez spolupráce s městem nepůjde. Tu se ale doposud nepodařilo navázat.
Město budeme potřebovat k využití budovy. O tom se můžeme seriózně bavit ve chvíli, kdy budeme vědět, kdo bude jejím finálním majitelem a kdy bude opravena. Nemohu opomenout skutečnost, že za půl roku tady zřejmě bude jiné vedení města, které může mít trochu jiné priority. Pevně věříme, že bude mít kladný vztah k této budově.

JAN POKORNÝ