Větrné elektrárny deklarovaných parametrů je dobře vidět na vzdálenost 20 kilometrů. Pokud se postaví na vrcholcích kopců, kterými jsou vesnice obklopeny, pak to budou pořádně viditelné dominanty, zvláště pokud budou jen 500 až 1000 metrů od zástavby. Pak pohled z oken našich domů v údolích bude opravdu „nádherný“.

Myslím si, že je dobré nemást lidi ve svém okolí tím, že větrná energetika „zachraňuje svět“. Jde tu především a jen o peníze. I když se postaví tisíc větrníků a budou se točit ve dne v noci, neklesne spotřeba uhlí do tepelných elektráren, neklesne výroba el. energie z jádra a neklesne ani cena pro spotřebitele. Zvýší se pouze procento vývozu el. energie do zahraničí a výroční zprávy ČEZ budou moci uvádět úžasné částky svého zisku.
O to víc bude smutný pohled na české vesnice v údolích, z nichž bude stoupat kouř ze spáleného uhlí a nad nimi se budou točit větrníky
Na internetových stránkách vaší firmy jsem se dočetl, že nebudete stavět v územích, která jsou chráněna, v přírodních parcích a oblastech Natura 2000.
Pane Janečku, vy nevíte, že právě takové území je v Mladkově, právě tam, kde uvažujete o výstavbě VE? Pokud ne, tak si z toho zas tak moc nedělejte. Stejné území vyčleněné a chráněné jako ptačí oblast nabízí obec Lichkov jiné firmě k výstavbě VE. Obec je, na rozdíl od podnikatelů v energetice, vždy o jejich vzniku informovaná a musí je mít zakreslená ve svých územních plánech a měla by je respektovat a chránit.

Je moc hezké, že obce mají na svých úřadech vyvěšené letáky a mapy těchto oblastí a např. obec Lichkov se snaží získat dotaci na kanalizaci z titulu ochrany vzácné mihule říční. Na druhé straně ale nabízí území Natury 2000 pro výstavbu a omlouvá to nedostatkem peněz pro rozvoj obce.

Zde by, podle mého názoru, měl zasáhnout krajský úřad s finanční kompenzací obcím, které mají ve svém katastrálním území tato chráněná území. Ale žádný úřad neudělá nic bez patřičného zákonného ustanovení. A tak se domnívám, že místo vyjednávání s investory by se měli obecní zastupitelé věnovat iniciaci změn zákonů ve prospěch svých obcí a využívat poslanců a senátorů, které jsme si zvolili, aby hájili zájmy nejen našeho regionu, ale i přírody obecně.

Pokud ale budeme tyto věci řešit „po česku“, zřejmě vymizí z našich polí spousta druhů ptáků. Už dnes je pomalu zázrak slyšet skřivana. A kdy jste naposledy slyšeli „pět peněz“?

Pane Janečku, píšete také o myslivosti. Pokud já si představím myslivce, nevidím jenom je a vysokou v jejich revíru, ale přírodu jako celek a někde v tom celku jsou myslivci. Pokud je to jinak, je to, podle mě, špatně. O to víc je hrozné, když je ve vedení obce myslivec a nabídne území Natury 2000 pro výstavbu VE.

Závěrem mi dovolte, abych Vás, v případě úspěšné výstavby větrných elektráren v Lichkově, pozval k nám na desetidenní rekreaci do našeho ubytovacího zařízení, samozřejmě s výhledem na větrníky. Poté Vám rádi naši nemovitost, pokud se dohodneme na ceně, prodáme.
Píšete, že lokality, kde větrníky stojí, se úspěšně rozvíjejí, tak by to mohla být pro Vás zajímavá investice. Samozřejmě, že vzhledem k tomu, že po výstavbě VE stoupne zájem o ubytování v této lokalitě, bude se cena nemovitosti od tohoto také odvíjet.


Josef Urban