„Je to otevřené. Jedenatřicátého října se uskuteční v Domě kultury veřejné projednávání této záležitosti. Teď se odstartoval tříměsíční proces, ve kterém by se měla ujasňovat stanoviska. Předpokládám, že definitivní stanovisko bude těmto dvěma žadatelům dáno na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva,“ uvedl starosta Petr Fiala.

Slučují organizace

Stále není ještě vyloučena ta varianta, že by investorem větrných elektráren bylo město. „Jedním z našich úkolů je ekonomická rozvaha, zjištění, co by to všechno obnášelo,“ dodal letohradský starosta.

V prosinci by se měli zastupitelé vyjádřit ke strategickému plánu rozvoje města. Ještě předtím se setkají s jeho zpracovateli.

Významnou organizační změnou ve městě bude snížení počtu příspěvkových organizací z osmi na pět. Zastupitelé odsouhlasili k 1. lednu příštího roku sloučení ZŠ Komenského i ZŠ U Dvora se školními jídelnami. Rovněž budou sloučeny příspěvkové organizace Městská knihovna Letohrad a „Mikcentrum“. Již bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení funkce ředitele této příspěvkové organizace, která bude zajišťovat kulturní akce v Letohradě, provozovat IC, muzejní sbírky, knihovnu i kulturní dům.

Zastupitelé též odsouhlasili záměr umístit ZUŠ do budovy ZŠ Komenského. Upustili tedy od záměru umístit ZUŠ do budovy Domu kultury.