Vláda motivuje výrobce elektřiny, aby využívali obnovitelné zdroje. Česko zatím v tomto ohledu proti ostatním zemím Evropské unie zaostává. Důvodů je několik. Lidé odmítají větrníky v sousedství domů. Jindy pochybí úředníci jako v případě Jedlové, kde dal za pravdu investorovi až krajský soud. Svazek obcí Zelená energie také nezískal na svou stranu všechny starosty. Jen díky liknavosti nespokojenců neskončilo hospodaření svazku v rukou kriminalistů.

Koclířovští rozhodují v pátek a v sobotu o ekonomické budoucnosti vesnice. Opakované místní referendum odpoví na otázku, zda lidé souhlasí se záměrem výstavby větrných elektráren na katastrálním území Koclířova. Před třemi lety větrníky odmítli. Letos jim nahrává novela zákona. Stačí, když na otázku odpoví nejméně 139 osob. Výsledek se ale nedá předvídat. Odpůrci z klubu Pohoda jsou zásadně proti větrníkům v krajině. Negativní vliv na krajinu a životní prostředí ale příznivci popírají.

Jedlovští na tom jsou hůře. Dva roky blokovali výstavbu dvou větrných elektráren úředníci. Nadějí se stal výrok krajského soudu. Ten rozhodl o tom, že brněnská firma Eldeco nenadřadila ekonomické zájmy nad ochranou krajinného rázu. Průtahy společnost poškodily, přesto podle krajského radního Petra Šilara nikdo nenese odpovědnost. Všechna správní řízení byla v pořádku včetně odvolacího u krajského úřadu. „Bohužel právě posouzení může být subjektivní, závisí na odbornosti příslušného úředníka,“ zdůrazňuje Šilar.

Zástupce investorské firmy Iva Šťastná uvedla, že nic neponechali náhodě. Teprve po konzultaci s krajináři dospěli k názoru, že dva stroje jsou v Jedlové akceptovatelné. Stavební povolení však je v nedohlednu, protože armáda nedala souhlas s výstavbou zařízení. „Radar umístěný v Poličce je ve vzdálenosti do dvaceti kilometrů od uvažovaného zařízení na výrobu elektrické energie,“ nastínil další potíže starosta Jedlové Radomil Horníček. (ik, mag)

Ani členové svazku obcí Zelená energie nezůstali zcela jednotní. Organizace sice dále funguje, ale členy jsou jen čtyři obce. „Zvažovali jsme podání trestního oznámení na Petra Havlíčka z Vítějevsi. Nakonec jsme to ale vzdali a zůstalo jen u slovní výměny názorů,“ uvedl starosta Květné Petr Škvařil. Důvodem nespokojenosti několika starostů bylo podle jeho slov neprůhledné účetnictví a nulové výsledky. Podle Petra Havlíčka svazek dále funguje a má plány do budoucna. Více se ovšem o existenci Zelené energie nechce zmiňovat.

Boj o výstavbu větrných elektráren ve svitavském okrese rozhodně nekončí. Sobotní referendum v Koclířově ukáže, jestli lidé ve vesnici změnili na vrtule svůj názor.