V heřmanickém kostele Nejsvětější Trojice opět znějí varhany. Nástroj, který měl dřevěné části silně napadané červotočem, se podařilo obnovit. Stal se tak spolu s varhanami z Dolní, Prostřední a Horní Lipky součástí záchranné akce - dobrovolnické iniciativy Vím já kostelíček, která se od roku 2012 snaží, aby hudební dědictví v podobě varhan ve vesnických kostelících na Králicku nepřišlo nazmar. Poprvé varhany kromě tradičních sbírek pomohla zachránit adopce píšťal.

Oslavili výročí obce

Denisa Hejtmanská, spoluzakladatelka iniciativy Vím já kostelíček, přiblížila způsob oslovení dárců: „Varhany v Heřmanicích jsou opravené jako třetí v pořadí po varhanách v Dolní Lipce a Prostřední Lipce. A poprvé byla při získávání financí kromě sbírek použita adopce píšťal. V heřmanickém kostele je na kůru umístěna deska s grafickým znázorněním každé píšťaly a jménem dárce nebo akce, jejíž výtěžek píšťalu zajistil.“

Znovurozeznění varhan a slavnostní bohoslužba se žehnáním varhanám v sobotu zahájily oslavy 450. výročí první zmínky o obci Heřmanice.

Číslo dne: 450
V sobotu 26. května slavila nejmenší vesnice Králicka 450. výročí první zmínky o obci. Heřmanice byly založeny při kolonizaci pohraničních hor a v písemných pramenech jsou poprvé uváděny v roce 1568.

Původní varhany byly do pseudorománského kostela Nejsvětější Trojice z roku 1899 instalovány v roce 1921. Jednomanuálový pneumatický kuželkový nástroj měl dřevěné části napadané červotočem. Poškozené varhany byly v roce 2013 rozebrány. Na základě posudku organologa byla zachována původní varhanní skříň a hrací stůl. Sada nových cínových píšťal pro heřmanický kostel byla vyrobena v roce 2016, kdy sbírka disponovala částkou 400 000 korun. Do podzimu 2017 se podařilo shromáždit celkem 570 000 korun, které stačily na dokončení rekonstrukce. V prosinci 2017 byly osazeny nové varhanní vzdušnice od varhanářského mistra Červenky z Jakubovic a na jaře letošního roku byla oprava zcela dokončena.

Od Bacha po Vargu

Prvním varhanním koncertem byl v rámci heřmanických oslav recitál varhaníka Václava Uhlíře a sopranistky Hany Medkové s repertoárem od Händla a Bacha až po Mariana Vargu.

Václav Uhlíř, diecézní organolog, hudební pedagog a autor rozhlasových nahrávek historických varhan, byl s rekonstruovaným nástrojem spokojený. „Heřmanické varhany mají spolu se zdejší akustikou krásný zvuk, srovnatelný s varhanami v kostele v Králíkách, přestože jsou poloviční,“ řekl.

Vím já kostelíček
Příznivci obnovy vesnických varhan mohou přispět na veřejné konto sbírky 131 – 1324193309/0800 s variabilním symbolem 333, získají tak originální certifikát. A kdo by chtěl vědět víc podrobností, stránky vimjakostelicek.webnode.cz jsou pro něj připravené.

V rámci oslav si návštěvníci mohli poslechnout výklad o varhanách, vylézt na kostelní věž nebo si prohlédnout výstavu historických fotografií z dob, kdy Heřmanice bývaly mnohem lidnatější. Na prostranství u původní hospody byla vystavena auta a motorky z Veteran Car Clubu Červená Voda, na louce u kostela probíhal jarmark a nabízely se výrobky a občerstvení z místních farem. Pro děti byla připravena ohrada se zvířátky, jízdy Heřmanicemi na voze taženém koněm nebo loutkové divadlo o Karlu IV. V kostele zazněly i další nástroje, v podvečer koncertovala cimbalistka Zuzana Lapčíková s kytaristou Vladislavem Bláhou. Slunečný den završila taneční zábava a ohnivá show.

Pro svatou Annu

Iniciativa Vím já kostelíček se s vervou pouští do záchrany dalších varhan, tentokrát v kostele sv. Anny v Horní Lipce. Kristina Brůnová, další ze zakladatelek této iniciativy, zve všechny na letní výlet za muzikou a krásnou krajinou: „V sobotu 7. července proběhne tradiční letní putování po všech čtyřech vesnických kostelech. Tam, kde jsou varhany již opravené, budou kromě dalšího programu i varhanní koncerty, v Horní Lipce vás čeká divadlo.“

Dobrovolné vstupné bude věnováno na restaurování varhan v Horní Lipce. Tentokrát nástroj neničil červotoč, ale kuny. Sbírka má již základ v podobě 60 tisíc korun.

Adéla Janovská