Malebná obec se neustále všestranně rozvíjí, žije bohatým společenským a spolkovým životem. Tančí se tam Česká beseda a pravidelně s Deníkem zpívá koledy.

Udělená ocenění
Zlatá stuha: Lukavice
Modrá stuha (za společenký život): Poběžovice u Přelouče
Bílá stuha (za zapojení dětí a mládeže do života obce): Břehy
Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí): Poříčí u Litomyšle
Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu): Hradec nad Svitavou