Pro město byla nevýhodná. Sice mělo hradit náklady spojené s organizací veřejné služby, nemohlo by však odmítnout nikoho, kdo neodvádí dobrou práci. „Město do smlouvy prosadilo možnost odmítnutí uchazečů o výkon veřejné služby v případě, že s jejich prací nebude spokojeno, a výpověď smlouvy bez udání důvodu. To jsme považovali z naší strany za zásadní,“ podotkl starosta Petr Fiala. V ulicích města se znovu objeví skupinky lidí v reflexních vestách. Veřejná služba byla dosud pro Letohrad přínosná. Letohradského starostu navíc zastavovali lidé, kteří ji dříve ve městě vykonávali, a ptali se, kdy budou moci znovu nastoupit. „Postupem času se vykrystalizovalo zhruba 15 lidí, kteří ji vykonávali řádně a byla s nimi spokojenost. S obdobným počtem počítáme i do budoucna, případně jsme schopni uplatnit i víc osob, odhadem kolem třiceti, kteří se budou střídat,“ dodal Petr Fiala. Jak zdůraznil, budou to však jen ti, kteří chtějí pracovat a práce je za nimi vidět. Radnice počítá s tím, že skupinky nezaměstnaných budou mít na starosti stejné práce jako předtím. Pomáhat mají s úklidem veřejných prostranství a budov, například zametat chodníky, hrabat listí nebo mýt okna.