???
???, ???
„Mám děti, takže velikonoční zvyky společně držíme. Snažíme se slavit tyto svátky tak, jak tomu bylo dříve, barvíme vajíčka a děláme i další věci. Na pomlázku moje děti nechodí, mám samé holky.“

JANA HORÁČKOVÁ
důchodkyně, Č. Třebová
„Svátky slavíme tradičně. Vajíčka už nemaluji a pouze kupuji obtisky, máme ale beránka a také naši rodinnou specialitu, tou je kopřivová nádivka. Velikonoce vnímám jako svátky jara.“

MILENA ŠEJNOHOVÁ
podnikatelka, Č. Třeb.
„Zvyky, které k Velikonocům patří, už naše rodina dávno nedrží. Jinak tomu bylo pouze dříve, když jsme měli malé děti. Ty už vyrostly, takže to je pro mě obyčejný den jako každý jiný.“

JAROMÍR URBAN
důchodce, Č. Třebová
„Velikonoční tradice respektuji a ctím, ale ve svých letech už na „šmerkusta“ nechodím. Svátky vnímám spíše z křesťanského hlediska, příchod jara k tomu ale také neodmyslitelně patří.“

ALENA BYSTRICKÁ
účetní, Č. Třebová
„Naše rodina je věřící, takže na Velikonoce se těšíme a užíváme si je. Pečeme beránka a malujeme vajíčka, naše děti chodí už léta na pomlázku.“

(jp)