Sváteční promluva: Největší křesťanské svátky

Marek, který se pohyboval mezi apoštoly, ač jím sám nebyl, napsal velmi cenné svědectví. Evangelium podle Marka je ze všech čtyř evangelií nejstarší, a také nejstručnější. „Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. (Mk. 19.9) Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když slyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov, ale ani těm neuvěřili. Konečně se zjevil samým jedenácti, káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium."
Ne, takto nevypadá literární struktura mýtu. Je to přesné svědectví, takřka literatura faktu. Mluví o selhání víry těch, kteří stáli na počátku křesťanství. Byli skeptičtí ohledně zprávy Ježíšova zmrtvýchvstání a věčného života všeobecně. Podobají se některým dnešním lidem, kteří žijí v nebezpečí, že přehlédnou tento obrovský záblesk naděje.
I proto se slaví Velikonoce každý rok. Jsou to největší křesťanské svátky s výpovědí, že uvěřit a konat dobré skutky se vyplatí.
Bohumil Šitavanc, katolický kněz

Veřejné čtení Bible a putování s křížem

Česká Třebová – Českotřebovské církve ve spolupráci s místní skupinou České křesťanské akademie v pátek kromě veřejného čtení Bible pořádají také ekumenické velikonoční putování městem na motivy poslední Kristovy cesty.
Od 10 do 15 hodin si na Starém náměstí v České Třebové bude moci každý zájemce přečíst kousek z Bible. Poté v 15 hodin ze Starého náměstí vyjde ekumenický průvod, při kterém se ponese městem kříž až k rotundě svaté Kateřiny, kde akce kolem 17. hodiny skončí. Putování bude mít osm zhruba desetiminutových zastavení, a to na Starém náměstí, dopravním terminálu, u základní umělecké školy, domova pro seniory, dále u Billy, u adventistů, prodejny Coop a nakonec u rotundy. Délka trasy je asi 2,8 km.

O velikonočních svátcích se veřejnosti otevře unikátní pravoslavný kostelík

Dobříkov, Vysoké Mýto – Také v průběhu letošních velikonočních svátků budou moci věřící, a nejen oni, navštívit lidový pravoslavný kostelík Všech svatých pocházející z poslední třetiny 17. století z oblasti Podkarpatské Rusi a prožít neopakovatelnou atmosféru svátečních dnů v tomto kouzelném prostředí. Na Velký pátek 3. dubna začne bohoslužba v šest hodin v podvečer, o dvě hodiny dříve se uskuteční setkání věřících v Husově sboru církve husitské ve Vysokém Mýtě.
O den později, na Bílou sobotu, budou mladí i starší směřovat k jedinému objektu svého druhu na Orlickoústecku až v jedenáct hodin večer. V uvedenou hodinu začnou v upraveném prostředí dřevěného pravoslavného kostelíku velikonoční vigilie. Ty bude možné prožít rovněž v Husově sboru ve Vysokém Mýtě, a to od osmi hodin večer. Bohoslužby mívají v originálním svatostánku neopakovatelnou atmosféru, vytvářenou mimo jiné působivým zpěvem. (jko)

Jidáše v sobotu povedou Stradouní a Vraclaví

Vraclav, Stradouň – Lidový obyčej vodění Jidáše se udržel ve dvou oblastech, na Vysokomýtsku a na jižní Moravě. Byl zapsán do „Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury". Tuto sobotu se uskuteční ve Stradouni a Vraclavi.
Vlastní zvyk vodění Jidáše přímo navazuje na chození „hrkáčů" („řehtačů"), kteří chodí po vsi od Zeleného čtvrtka, kdy zvony odletěly do Říma, až do Bílé soboty, kdy začínají chlapci strojit svého Jidáše a začíná obchůzka s maskovanou postavou. S říkankou, odsuzující Jidášovu zradu, obcházejí chlapci vesnické domy a jsou za to hospodáři obdarováváni.
Obchůzku provází popěvek „Ó, Jidáši nevěrný, cos to učinil", ale i další náležitosti. Kostým Jidáše tvoří rulíky, které se motají ze lnu, a to jak z hrubé části – pazdeří, tak vnitřní části – koudele. Rulík omotají Jidášovi přes nohu a potom přes druhou a kolem těla, nakonec omotají ruce a na hlavu mu posadí čepici. K vodění Jidáše patří také rekvizity, jako jsou košíky, trakaře nebo dlouhý trnový prut. Provedení zvyku se v jednotlivých vesnicích může lišit.
Ve Vraclavi se odehrává strojení Jidáše za vraty statku U Staňků. Průvod odtamtud vyjde v sobotu kolem 14. hodiny. Ve Stradouni se Jidáš bude strojit už od 8 hodin u místního kravína a průvod vyjde asi v 8.30 hodin.