Na velikonoční posezení s dobrovolníky a zároveň připomenutí si dávných i současných tradic přišlo dvacet pět seniorů. Společně se skupinkou deseti dobrovolníků malovali kraslice anebo vybarvovali vajíčka z papíru, která si pak zavěsili do proutí z vrbiček. „K dobré atmosféře přispěli i chlapci dobrovolníci, neboť všechny babičky obešli s pomlázkou a utvrdili tak tradici Velikonoc, to aby babičky neuschly. Na závěr jsme rozjímali u čaje se zákuskem,“ dodává dobrovolnice Jana Svojanovská.

(zr)