A to proto, aby oslavily současně se svými bratry 125 let působení hasičů v Horní Dobrouči. Takové výročí mají města a velké obce větší šance oslavit okázaleji. Ale naše minivesnice to dokázala také, a to díky místnímu hasičskému sboru pod vedením ing. Aleše Duška.

Celá vesnice byla na nohou a stala se svědky připravených akcí. Slavnostní zahájení začalo státní hymnou v podání dolnodobroučské dechovky, následovaly proslovy, předávání medailí zasloužilým členům a poděkování čestnému starostovi sboru Josefu Faltejskovi. Když vyšel průvod účastníků oslav, byla radost sledovat, jak si za doprovodu dechovky vykračují různé sbory se svými prapory. K dobré pohodě si nejen místní ale i přespolní občané pochutnávali na pivě a přitom sledovali, jak sekerníci z Líšnice předváděli své umění.

Mnozí si zašli prohlédnout výstavu o historii vesnice i hasičů. Fotodokumenty z dob nejen posledních desetiletí, ale i z poválečné doby poskytl Jan Špinler. Mnoho zajímavého se dočetli z hasičského almanachu, který se zde prodával.

Jan Špinler