Sjezdová trať s pracovním názvem F má propojit stávající sjezdovky areálů Sněžník a U Slona. Má se stát devátou sjezdovkou Horského resortu Dolní Morava a nahradit souběžnou propojovací trasu, takzvanou sáňkařskou. Podle investora zajistí vyšší bezpečí na sjezdových tratích.

„Přemístění dráhy sjezdovky bylo odůvodněno potřebou zajištění bezpečnosti dětí a slabších lyžařů,“ je napsáno ve vyjádření krajského úřadu, který už minulý rok v červenci vydal stanovisko ke změně územního plánu, kterou investor k uskutečnění záměru potřebuje.

Vliv na životní prostředí

Záměr investora však neskončil pouze na stole pracovníků krajského úřadu, projít musí procesem vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Obzvláště vážné obavy mají totiž nejen ochranáři, ale také Česká inspekce životního prostředí, která mimo jiné doporučila zvážit variantu, že sjezdovka nevznikne vůbec. „Považujeme za účelné posoudit takové varianty úpravy sjezdových tratí, kdy by před vlastním vznikem nové sjezdovky došlo k přípravě lesního porostu s několikaletým předstihem,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu Lukáš Trávníček. Ten zároveň upozornil na to, že minulý rok na jaře se nedaleko plánované sjezdovky F pokácel les, a to bez schválení úřadů.

Inspekce i ochranáři navíc hovoří o výskytu vzácných druhů, jmenovitě jeřábka lesního, zmije obecné či ještěrky živorodé. „Pokud se stavba neuskuteční, nebude to mít zásadní vliv na funkčnost či provoz areálu. V porovnání se zásahem do biotopu či likvidací chráněných druhů považujeme záměr v navržené variantě za neakceptovatelný,“ zhodnotil předseda Českého svazu ochránců přírody Slavomír Bušina.

close Kácení sjezdovky U Slona info Zdroj: S laskavým svolením obce Dolní Morava zoom_in Kácení sjezdovky U Slona

Na základě posudků jednotlivých institucí a úřadů tak musí investor splnit celou řadu podmínek a nechat vypracovat hned několikero návrhů a posudků. „Zabere to zhruba 6 až 9 měsíců. To je zdržení, se kterým počítáme,“ sdělil ředitel Horského resortu Dolní Morava Martin Palán.

Jednou z podmínek, které si úřady kladou, je zákaz nočního lyžování a zasněžování během noci. Má se tak omezit světelný smog, jenž by trápil místní obyvatele.

Kabinová lanovka?

V resortu chce navíc investor postavit kabinovou lanovku. Nejedná se o zbrusu novou stavbu, má pouze nahradit stávající čtyřsedačkovou lanovku. Dolní stanice bude podle plánu v blízkosti restaurace U Slona a přilehlého parkoviště, tedy v zastavěné části obce. Za hodinu by lanovka měla přepravit až tři tisíce osob.

Lanovou dráhu turisté využijí také v letních měsících. „Lanovka dole U Slona není celoroční, technicky je dimenzovaná primárně pro zimní provoz a je relativně pomalá,“ popsal marketingový manažer resortu Tomáš Drápal. Kdy resort začne s výstavbou, však zatím není jasné.

Kabinová lanovka by podle resortu ulevila také místním obyvatelům, které dlouhé roky sužuje komplikovaná dopravní situace a obrovské množství aut, jež do lokality přijíždí. „Lanovku bychom mohli provozovat už od spodní části areálu, což by znamenalo, že by denní návštěvníci nemuseli projíždět celou obcí, ale mohli by zaparkovat ve spodní části a nastoupit na lanovku,“ sdělil Drápal.

To je podle starosty obce Dolní Morava Richarda Nováka ale jen polovičatá pravda. „Změnou nástupního místa se určitě zklidní provoz v horní části obce,“ uvedl Novák. Komplexně však podle něj kabinová lanovka situaci rozhodně nevyřeší. „V dolní části obce se provoz zklidní až změnou struktury návštěvníků, to znamená z jednodenních na vícedenní,“ sdělil Novák. Právě jednodenní návštěvníci, kteří nepřicházejí do resortu za ubytováním, ale pouze za místními atrakcemi, obec nejvíce trápí. Také výstavba kabinové lanovky podléhá procesu EIA.

Už minulý rok ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí krajského úřadu, který svolil k výstavbě nového hotelového komplexu v lokalitě Nad Slonem. Jedním z hlavních důvodů byl významný vliv stavby na ptačí oblast Králického Sněžníku. Investor však požádal o výjimku. Obdobný proces se tak může opakovat i při výstavbě sjezdovky.