Vybrali tři nejlepší díla v kategorii 1. stupeň ZŠ a rovněž tři nejlepší díla žáků 2. stupně.
Výtvarná díla zaslaná do soutěže Naše společná planeta s podtitulem „Na jedné lodi" měla odpovídat na jednu z aktuálních otázek: Proč lidé opouštějí svou zemi, kde se narodili, pracovali a žili? Co je trápí a nutí odejít? Co opouštějí a zanechávají ve své domovské zemi? O čem sní, na co se těší a po čem touží v nové zemi? Co je tam čeká? S čím se potýkají, když začnou žít v cizí zemi?
Na stupni vítězů během slavnostního předání diplomů a odměn, které se uskuteční v průběhu ledna, stanou tito žáci: v kategorii 2. stupeň:
Anna Foglová – 7.třída, ZŠ U Dvora, Letohrad
Adéla Hovádková, Tina Tihonová – prima, Letohradské soukromé gymnázium
Jan Škabraha, Jakub Jirčík – prima, Letohradské soukromé gymnázium
Odměnou výherci získají mj. výtvarný workshop vedený výtvarnicí a zpěvačkou Martinou Trchovou uspořádaný přímo v prostorách jejich škol.

Z vyhodnocení výtvarné soutěže Naše společná planeta.