„Idea projektu je provozování sociální dopravy – přepravy pro seniory, osoby zdravotně postižené a rodiče s dětmi," říká ředitel oblastního spolku ČČK Jiří Preclík. Projekt působí i jako prevence proti sociálnímu vyloučení některých lidí ze společnosti. „Jsou to ti, kteří jsou oslabeni kvůli své sociální situaci, ztrátě některé své schopnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, životních návyků nebo sociálně znevýhodňujícího prostředí," dodal Jiří Preclík. Senior dopravu je možné použít mj. pro cestu k lékaři nebo na nákupy. Funguje na základě telefonické objednávky. Červený kříž provozuje Senior dopravu už v Ústí, České Třebové a Lanškrouně. Zkušební provoz ve Vysokém Mýtě potrvá rok. Služba není hrazena pojišťovnou, klienti budou platit za dopravu po městě jednotnou cenu 30 korun (za jeden doprovod), mimo Vysoké Mýto pak 7,50 Kč/km plus čekací dobu.  (red)