Nad akcí převzal záštitu Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. „Tato aktivita chce upozornit na dlouhodobě zanedbané vzdělávání na poli drogové prevence,“ řekl senátor Petr Šilar a dodal: „ Je třeba zvýšit drogovou gramotnost a osvětu v naší zemi, kde výrobci a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí.“

Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vede přes 40 měst Čech a Moravy a její součásti bylo i Vysoké Mýto. Celkem trasa čítá 1200 kilometrů. Tým 8 - 10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez drog, urazí tuto vzdálenost za 10 dní. Denně v průměru zdolají 120 kilometrů!

Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Posledních 16 let intenzivní protidrogové kampaně potvrdilo, že vzdělávání o drogách je jedinou nadějí, která vede k jistému snížení jejich zneužívání ve společnosti.

Slavnostní zahájení 16. ročníku Cyklo-běhu proběhlo v pondělí 11. června 2018 v Třinci za účasti stovek dětí, známých osobností a hostů. Další desítky mladých sportovců pak společně s cykloběžci odstartovalo letošní turné. Celá akce bude zakončena v Praze v pátek 22. června. Cyklo-běh se koná u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na 26. červen.

Po celou dobu tohoto maratonu probíhají v ulicích navštívených měst informační protidrogové kampaně. Občanům jsou zodpovídány jejich otázky a zároveň jsou rozdávány brožury a letáky o nebezpečí drog a jejich zdravotních a sociálních rizicích.

Přímo na trase Cyklo-běhu se v naplánovaných městech zastavuje tým lektorů protidrogového vzdělávání a dodává zdarma přednášky pro děti a mládež s názvem Pravda o drogách. Studie naznačují, že mladí lidé, kteří nezačali brát drogy do svých 21 let, již s největší pravděpodobností s drogami nikdy nezačnou. V České republice je odhadováno 300 000 náctiletých ve věku 15 - 19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 622 000 těchto dospívajících vůbec, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý teenager.

Z výsledků průzkumu žije v ČR 60.000 denních uživatelů marihuany, z nichž je 30.000 závislých. Podle celkových odhadů máme v naší zemi 150.000 rizikových uživatelů marihuany.

Věková hranice zneužívání drog se snížila k 10 letům věku dítěte!