Budova Domova pro seniory Ledax slouží jako volnočasové centrum, S klub, kontaktní místo pro seniory i půjčovna kompenzačních pomůcek, od ledna je tu nově zřízen i denní stacionář. Denně od 7 do 17 hodin slouží lidem starším 55 let, kteří nemohou zůstat sami doma bez dohledu.

Zmíněný S klub, tedy klub pro seniory, který starším lidem nabízí zábavu, vyžití i místo pro setkávání, se ve Vile Marie sídlící v Komenského ulici koná každý poslední čtvrtek v měsíci od 16 do 17.30 hodin.   (jan, tz)