„Cílem je efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám,“ informovali organizátoři.

Jak stojí na webu města, program pro základní školy proběhne od 8 do 14.20 hodin, pro veřejnost pak od 15.30 do 18 hodin.

Na veletrhu Holiday World v Praze nechybělo ani Ústí nad Orlicí, které se letos představilo graficky upraveným stánkem, který nově zdobí aktuální fotografie města a okolí.
Ústí ukázalo propagační materiály, kraj vyhrál kategorii Koně a koňské stezky