Svislá schodišťová plošina umožní žákům na vozících a s omezenou schopností pohybu snadný a rychlý vstup do školy. Na malé slavnosti poděkovali děti i učitelé těm, kteří se o vybudování bezbariérového vstupu zasloužili: Janě Pernicové a Miloslavu Macelovi, radním Pardubického kraje a Nadaci Charta 77 – Kontu Bariéry.

Setkání se zúčastnila i senátorka Ludmila Müllerová a za město Lanškroun Petra Brejšová. Vzácným hostem byl lanškrounský farář Zbigniew Czendlik, organizátor školního svozu žáků a velký přítel školy. Za zlepšení přístupu do budovy školy a za školní svoz poděkovaly hostům i maminky žáků.

Děti si s hosty zazpívaly píseň, kterou jim věnoval lanškrounský skladatel Tomáš Krejča. V refrénu se zpívá: „Máme svůj svět bez hranic, kde peníze nejsou nic, kde jedno je, jak vypadáš, kde radost z přátel, z žití máš…“ Poté s obrovskou radostí předaly hostům dárky – malovaná trička a hedvábné šátky. Hosté přijali pozvání na malé občerstvení. Děti pro ně připravily sushi. Občerstvení se podávalo za zvuku afrických bubnů.

(stš)