V předvečer první adventní neděle převlečené do kostýmů postav biblického příběhu zazpívaly  několik koled za doprovodu kytar a podpory obecenstva.
Nedílnou součástí slavnosti bylo zdobení perníčků, prodej adventních věnců a vánočních ozdob, které vyrobily děti samy na pravidelných schůzkách mladých hasičů v místní knihovně.
Chtěli bychom tímto poděkovat ředitelce Městské knihovny Česká Třebová Gábině Boháčkové za podporu provozu naší místní knihovny, kde se děti mohou dvakrát týdně scházet a pomáhat připravovat podobné akce. Poděkování patří také městu Česká Třebová za poskytnutí finančních prostředků formou dotace na podporu kulturních aktivit pořádaných ve Skuhrově.
Text a foto: výbor SDH Skuhrov